Bestyrelsesmøde Mandag den 1 marts 1982 kl. 19:30 hos Ove Larsen

 

Bestyrelsen samlet.

 

1.     Formanden orienterede om at PR-anlægget havde fået accept til opstilling. Endvidere drøftes tegninger af station. Sporplan m.v.

 

2.     Kassereren orienterede om klubbens finansielle status pr. 1. marts 1982:

Kontingent                 650,- kr.

PR-anlæg                    350,- kr.

Møder                        80,20 kr.

I alt                             1080,- kr.

 

3.     Sekretæren havde intet til mødet

 

4.     Formanden og næstformanden aflagde beretning om PR-udvalgets virke, Byggeaftener på anlægget bliver hver mandag fra den 15/3 og frem til 10/5, undtagen 12/4. Byggested: Præstøvej 229, kælderen.

 

5.     Formanden orienterede om udstillingen i Bikuben, Byggeaftener som under pkt.4

 

6.     Afslag fra Næstved Kommune ang. Grønnegades Kaserne – igen. Lokaler forudset til andre formål.

 

7.     Bestyrelsen pålagde sekretæren om at udsende Kluborientering til medlemmerne snarest

 

8.     På forslag fra sekretæren enedes bestyrelsen om at protokollen kun underskrives af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette skulle foruden protokolføreren være formanden / næstformanden.

 

9.     Næste bestyrelsesmøde afholdes Præstøvej 229 kl. 19:30