Bestyrelsesmøde den 12. december 1983

Hos Formanden Farimagsvej 63

 

Tilstede var: FM – HNJ – HJT – SK

Fraværende: SD – CJ – HS.

 

Dagsorden iflg. Meddelelse af 7/12.

 

1.                                    Ansøgning om lokale udfærdiget for fremsendelse til: Fritidsnævnet – Rådmanshaven 20. 4700 signeret af FM.

 

2.                                    Betalingsservice i bnk til kontingentbetaling er i forhold til medlemstal for dyrt og skrinlægges i denne omgang. HNJ. Fremlagde tilbud fra bank.

 

3.                                    Vedrørende %ansættelsen af kontingent beløb ril ”sporfond” blev fastlagt til 40% Regulering af denne størrelse kan ændres hvis det viser sig formålstjenstligt.

 

4.                                    Handelsafdeling. HNJ. Arbejder videre med dette projekt.

 

5.                                    HJT og SK vil arbejde med udkast til ”klub-orientering” i form af 1 A5-blad, med lidt kolorit i forhold til et lidt kedeligt A4-ark.

Udgivelse: januar, marts, september og november.

 

6.                                    Geldsted-anlægget ledes af HS og iværksættes juni anno 1984. Fremstilles som udstillingsanlæg, flytbart.

 

7.                                    vedr. Sparresholmanlægget vil dette blive forsynet med en ekstra møntautomat samt aflåselig pengebox og herudover opstilles en skammel får småbørn, så også de kan betragte anlægget. Opgaven på Sparresholm varetages af JP.

Sporrensningsholdet går i funktion inden åbning, påsken 84.

 

8.                                    Program Januar og februar 1984.

a.                         Mandag den 9. januar kl. 19:30 på Kildemarksskolen: Torben Andersen viser egne film.

b.                        Møde i Geldsted lokalet.

Tilmelding til formanden obligatorisk. Mødested Stations vandtårnet, P.pladsen kl. 19:00.

c.                         Møde i Geldsted, i øvrigt som ovenfor.

d.                        30. januar møde på Kildemarksskolen.

a.                         6. februar bestyrelsesmøde

b.                        13. februar møde i Geldsted.

c.                         20. februar møde i Geldsted.

d.                        27. februar Kildemarksskolen. DSB film med Jesper Klein.

 

9.                                    Vedr. ”klub-litteratursamling” vedtogs det at samlingen bør vente til klublokale foreligger. Funktionen af samlingen vil til den tid blive fastlagte.