Bestyrelsesmøde den 18. august 1983

Ved mødet deltog:

        Torben Bejerholm,    Hans Nygård Jensen,    Steffen Dresler

        Resten af bestyrelsen havde lovlig forfald.

 

1.        August og september måneds program

2.        Eventuelt.

Begge punkter blev behandlet og kluborientering udsendt den 22 august 1983

nyt møde den 5. september 1983