Bestyrelsesmøde den 22. november 1983

 

Mødet afholdes hos Hans Jørgen Thomsen

 

Formanden var fraværende, lovligt

Tilstede var:               Hans Jørgen Thomsen

                                   Hans Nygård Jensen

                                   Henrik struve

                                   Sven Kindt

Øvrige fraværende, lovligt

 

Hans Jørgen Thomsen fungerende, som 1 suppleant og Næstformand, som ordstyrer.

 

Det vedtages, at:         Steffen Dresler og Sven Kindt bytttede poster således at S. D. fungerer som PR-udvalg og S. K. som sekretær.

 

Spørgsmål om sporfond (% størelse) drøftes ved næste bestyrelsesmøde. (Se i øvrigt klubinformation af: 26/11 1983).

Dalmose anlægget renoveres i Gelsted.

Spørgsmål om handelsafdeling og evt. klubbibliotek drøftes og forslåes overtaget af hhv. H. N. J. og S. K.

PR udvalget varetager klubbens ansigt udadtil f.eks. i forhold til ”Kulturelt Samråds” arrangementer.

Sparresholmanlæg forsynes med endnu et møntinkast, udføres af J. P.