Klubinformation

 

Denne klubinformation indeholdt et referat fra den ordinære generalforsamling og et referat fra bestyrelsesmødet den 22/11.

 

Vedlagt denne information er girokort til kontingentet. Som nævnt i referatet af generalforsamlingen er der sat en betalingsfrist på to måneder efter forfaldsdag, og de medlemmer, der ikke har betalt ved udløbet af denne frist, vil blive slettet. Nogle medlemmer vil måske finde, at der er sket en ret voldsom stigning i kontingentet; men bestyrelsen håber ikke, det vil få nogen til at falde fra. Hvis du imidlertid finder, at du af økonomiske grunde ikke længere kan være medlem, så overvej et passivt medlemskab, før du beslutter at melde dig helt ud. Som passiv kan du også komme med til klubaftenen og besøg hos andre klubber.

 

Der erindres om julearrangementet den 5/12, hvor man er meget velkommen til at tage hele familien med. Der vil ligesom sidste år blive solgt gløgg, kaffe og sodavand, ligesom vi vil lave en pakkefest. Derfor bedes man medbringe en pakke af værdi ca. 10 kr., meget gerne noget hjemmelavet. Af hensyn til indkøb og eventuelt ændring af lokale bedes i venligst tilmelde jer på telefon 721061 eller 737150 senest den 1/12, så vi har et overblik over, hvor mange der kommer.

 

De reviderede love forventes at ligge klar den aften.

 

Næste klubinformation med forårsprogrammet forventes udsendt mellem jul og nytår.

 

Hermed ønskes alle klubbens medlemmer glædelig jul

 

P. B. V.

Hans Nygård Jensen