Denne udgave af kluborientering havde fået et logo, som jo nogen bekendt senere gik sine egne veje.

 

Kluborientering

 

Da vi nu er fremme ved årsskiftet, vil bestyrelsen benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer et godt nytår og for klubben et fremgangsrigt år 1983.

 

Program Januar 83:

Mandag     10/1          Kildemarksskolen      Hyggeaften                                                                     Kl. 19:30

Mandag     10/1          Kildemarksskolen      Ombygning til DSB Hs – T. Andersen          Kl. 19:30

Mandag     10/1          Kildemarksskolen      Filmaften om DSB  T. A. egne film               Kl. 19:30

Bemærk:   T. A. ombygger Fleischmann ”Sorte Anna” til DSB Hs rangermaskine. Mød frem og få mange gode ideer den 17/1.

                 T. A. viser egne filmoptagelser af dansk jernbanemateriel med egne kommentarer den 24/1.

Program for februar udsendes ultimo januar.

 

Angående klublokale:

Som alle vel har det, fik vi lidt reklame i Næstved Tidende den 11/12 under overskriften ”Modelbaneklub i pladsnød”, det har i skrivende stund givet nogle nye medlemmer, som vi glæder os til at møde i det nye år, men samtidig er der ved at ske noget, forhåbentlig positivt omkring lokaleproblemet. Vi har igen taget kontakt med DSB om lokale, og de har igen sat en undersøgelse i gang, det har samtidigt været på samarbejdsmøde, for som man udtrykte det, vil man gøre alt for at skaffe os et lokale. Desværre kom der et negativt svar, der er stadig mangel på lokaler til egne aktiviteter bl.a. DSB’s idrætsklub, så de må desværre skuffe os i øjeblikket. Nogle ved måske, at der også foregår noget i kommune regi om lokale på Kvægtorvet i kælderen, men med den stramme økonomi, som kommunerne kører med i øjeblikket har det desværre nok lange udsigter. Der er desuden kommet henvendelse fra Sparresholm om et samarbejde (tilbud om lokale), men det vil formodentlig blive et permanent udstillingsanlæg, dette vil dog først kunne ske efter opbygning af et sådant.

 

Angående P.R. anlæg:

Der er en ombygningsplan under udarbejdelse så anlægget kan fremtræde i bedre stand end det er i øjeblikket. Der har dog meldt sig et lille problem, da det ikke er sikkert, at vi kan få anlægget opstillet på Odensevej. Bestyrelsen arbejder derfor videre med at skaffe anden midlertidig plads, hvor vi også kan starte ombygningen snarrest muligt.

 

Reservedele:

Vi råder over kataloger over diverse reservedele, som vi ønsker at udnytte, så de vil blive fremlagt på førstkommende klubaften, der kan så bestilles kopier til eget brug, for disse betales kun kopipris.

Kassereren H. N. J. samler så bestillingerne og sørger for hjemtagelse af varerne, betalingen aftales

med H. N. J.

 

Bestyrelsesmøde:

Som tidligere nævnt blev dette afholdt 27/1, hvor februarprogrammet blev lagt og det skal i den forbindelse nævnes, at det ville være rart, om medlemmerne lidt oftere ville ytre sig om ting, de kunne tænke sig sat på programmet i fremtiden, det er jo trods alt i jeres egen interesse, at programmet bliver så indholdsrigt som muligt. Til slut et lille ”Nødråb” fra kassererens side, der mangler stadig nogle kontingenter, mon de kan blive indbetalt snarrest, det hjælper jo os alle ”Tak”