Ja så var det slut med at bruge ”LOKOMOTIVET” som logo på klubbens nyhedsbreve, nu hedder det ”MEDDELEREN”

 

 

Kluborientering

 

Ak, som tiden dog går, vi er nu inde i april måned og denne orientering var planlagt til udsendelse inden påske, men sygdom er man desværre ikke herre over, så derfor komme vi ud lidt sent, men håber på at det går alligevel.

 

Program for april – maj – juni 83:

Torsdag    den 7/4      Byggeaften på udstillingsanlægget ”Sparresholm”

Dette kommer til at foregå i Geldsted i et lokale, som vi har lånt til opbygning af anlægget og

der bliver brug for mange mand til arbejdet,

                                   Så ring venligst til Flemming 721063, han vil så forsøge, at arrangerer arbejdet, og kørsel til Gelsted.

 

Sparresholm:

Om dette anlæg er der videre, at sige, der holder vi byggeaften hver mandag og torsdag fra den 7/4, med små korrektioner og her følger datoerne: 7 – 11 – 14 – 18 – 21 – 25 – 28/4 og 1 – 5 – 9 – 16 – 19 – 26 – 30/5 og 2 – 6 – 9 – 13 – 16/6. Ud over de her nævnte datoer, kan der træffes aftaler om andre byggeaftener, dette gøres med Flemming. Til alles orientering bliver anlægget bygget ind i en glasmontre, med mønt indkast. Fremstillingen af førnævnte montre, forestås af Henrik Struve, idet han har adgang til et svejseværk, vi har besluttet, ar den bliver fremstillet af stålprofiler af stabilitetshensyn. Af sikkerhedsårsager går det ikke at andre hjælper til med det, da brugen af et svejseværk kræver et hvis kendskab til dette, så derfor vil Henrik helst selv klare dette. Det giver så os andre mere tid til selve anlægget, så husk at ringe til Flemming.

 

Klublokale:

Der er ikke sket meget nyt, men der arbejdes videre og i vil blive holdt løbende orienteret.

 

Tilbageblik:

Alle arrangementer er d.d. afviklet og den såkaldte elektronikaften var vist en succes og til glæde for dem, som måske kunne ønske sig noget mere, kan vi sige at Gerner har ringet, idet han synes der var meget mere han gerne ville fortælle og diskutere omkring emnet, så han vil gerne komme igen, i øvrigt var han meget glad for den positive stemning der var den aften. Når tiden tillader det vil vi aftale et nyt besøg, hvor emnet bliver behandlet. Turen til DMJK i København, må det vel også siges, at det var en fin og god aften, hvor alle vist fik et godt udbytte ud af besøget, om end det var anlæg af anden størrelse end den vi gør i, så er grundlaget der samme. Til slut en bemærkning om de udsendte spørgeskemaer, for jeres egen skyld vil vi gerne se de resterende i løbet af foråret, så de kan indgå i planlægningen for næste sæson 83/83.