Kluborientering

 

Så gik januar måned og bestyrelsen har på et møde den 27/1 lagt program for februar måned.

 

Program februar 1983:

Mandag     den 7/2      Kildemarksskolen      Hyggeaften med modelbygningssnak. Du må gerne medbringe egne færdige

                                                                      Eller halvfærdige modeller så vi kan hjælpe hinanden og udveksle erfaringer.

Mandag     den 14/2    Kildemarksskolen      Hyggeaften med lidt snak om modelbygninger til modelbanen. Henrik Struve

vil fortælle, hvordan han gør.

Mandag     den 28/2    Kildemarksskolen      Hyggeaften omkring elektronik til modelbanen. Lokomotivfører Gerner Kock

                                                                      Kommer og fortæller, hvordan han klarer de problemer – der bliver sikkert

også tid til at spørge om jobbet som lokofører ved DSB.

 

P.R. anlæg ”Sparresholm”:

Da der var en positiv stemning omkring købet af det anlæg, som vi har fået tilbudt af Installatør Krüger, har bestyrelsen besluttet at indkøbe anlægget til opstilling på Sparresholm. Vi er derfor straks gået i gang med at finde et egnet lokale til at færdiggøre anlægget til udstilling, når det er afklaret vil medlemmerne blive informeret, sandsynligvis den 14/2 på klubaftenen, om tid og sted for ombygningen. Godsejeren på Sparresholm vil snarrest blive underrettet af Flemming Meisner for aftale om opstillingen som vi forventer, kan blive omkring 15/6, altså lige før skolerne starter sommerferien. Så vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer bakker os op, og gør en god indsats, så det lykkes at få det klart til tiden, det vil jo trods alt kunne give os en god reklame.

Med hensyn til det gamle P. R. anlæg må det afvente en renovation til senere, så det vil ikke blive glemt.

 

Klublokale:

Vi forsøger os igen hos kommunen, for at få afklaret om der stilles specielle generelle krav til os, for at få et lokale stillet til rådighed, til bygning af et fast anlæg.

 

Tilbageblik:

Det kan vel konstateres, at vore arrangementer i januar måned havde en fin tilslutning. Det skal blot nævnes, at byggeaftenen med

T. A. om Fleschmann’s ”Sorte Anna” til dansk Hs rangerlokomotiv, var så vidt vi forstod meget udbytterig, der må siges at T. A. kan fremlægge stoffet på en let fattelig måde og det er til hjælp for os alle. Filmaftenen må også siges at være en succes, det er nogle gode film han har optaget, og på et senere tidspunkt vil vi bede T. A. om at vise nogle flere.