Kluborientering

 

I skrivende stund er vi ikke færdig med programmet for august og september.

Men her følger programmet for oktober, november og december 1983:

 

3. oktober på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Hyggeaften med landskabsbygning, som emne det er Hans Jørgen der giver gode råd af egen erfaring.

Resten af aftenen er der frit program.

 

8. oktober på Næstved Banegård kl. 13:15. (præcis).

Vi besøger SMJK, Slagelse Modeljernbane klub (spor 0), Stationen Slagelse. Vi kan her se et anlæg der er fuldt udbygget, med alt hvad der hører til en modeljernbane, bl.a. færgehavn med færge. Denne lørdag kører man køreplanskørsel, fra kl. 14;00 – 17:00.

Husk. At der er handels marked hos Slagelse Ekspressen, samme dag, så du selv kan vælge, hvor du vil tilbringe dagen.

 

24. oktober på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Hyggeaften hvor vi selv medbringer en del af egne frembringelser, gerne de første forsøg på modelbygning, både rullende og stationært materiel.

 

31. oktober på Kildemarksskolen kl. 19:30.

                 GENERALFORSAMLING

Dagsorden ifølge lovene.

Husk, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. oktober (10 dage før generalforsamlingen). Bestyrelsen ser også gerne forslag om klubbens økonomi (kontingent) fremsendt med øvrige forslag.

 

9. november på Næstved Banegård kl. 19:30.

Vi besøger Ishøj Modeljernbane klub. I denne klub er man i gang med opbygningen af et anlæg, så her kan vi sikkert få mange gode råd og tips. Vi påregner at være tilbage i Næstved ca. kl. 23:00.

Tilmelding sker til telefon 732538 eller 737150, senest den 31. oktober.

 

14. november på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Hyggeaften med egne frembringelser, se under den 24. oktober.

 

21. november på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Film og foredragsaften om Maglemølle Papirfabrik, specielt dens interne trafiksystem (smalspor og lign.). Aftenens fortællere er Claus Jensen og Jørgen Christensen, som må være eksperter i dette emne, da de besidder en stor viden om dette emne.

 

28. november på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Hyggeaften, hvor emnet er frit. Bring selv nogle gode forslag med denne aften. Det er medlemmernes aften.

 

5. december på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Juleafslutning, arrangerer nogenlunde som sidste år med gløgg og hvad dertil hører. Aftenen forestås af festudvalget, som det er alle medlemmer tilladt at kontakte, med gode forslag til arrangementet

 

Program for januar og februar, vil blive udsendt lidt for jul.

 

                 Steffen Dresler