Kluborientering

 

Hermed fremsendes program for august og september måned. Ved bestyrelsesmøde den 18. august vedtoges følgende program:

 

1.     29. august 1983 på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Hovedemnet er klubbens lokaleproblem. Alle medlemmer opfordres til at møde op med forslag til en problemløsning. Bestyrelsen arbejder stadig med evt. løsninger, men enten er huslejen for dyr – 800 til 1000 kr. om måneden – eller også vil istandsættelsesudgifter være alt for store. Endvidere har nogle lokaler ikke kunnet huse modelbane om vinteren grundet fugt og kulde.

Selvfølgelig bliver kommunen rykket hele tiden for svar, men hvis vi skal overleve på længere sigt som klub vi alle hjælpe !!

 

2.     12. september 1983 på Kildemarksskolen kl. 19:30.

Filmaften, hvor vi bl.a. vil prøve at få fat i ”Her er banerne”. Dette er en rigtig god gammel jernbanefilm fra ca. 1947. Nogle medlemmer har allerede set filmen ved klubbens besøg i Slagelse, men den kan bestemt ses endnu et par gange. Hvis der er medlemmer der har smalfilm, dias eller lign., er man meget velkommen til at medtage disse. I bedes bare lige lade et ord falde til enten Torben Bejerholm eller Hans Nygård Jensen eller undertegnede.

 

3.     26. september 1983 på Kildemarksskolen kl. 19:30

Ombygningsaften DSB træ-boggievogne. Mød op og få nogle gode ideer til vinteren.

 

Der vil som sædvanligt være mulighed for køb af kaffe vand og øl.

 

Klubbens medlemmer indbydes den 8. oktober 1983 til ”handelsmarked” i ”Slagelses Ekspressen”. Dette finder sted kl. 19:00 i deres klublokaler. Her vil der være mulighed for at købe / bytte modelbane materiel. Det koster ikke noget at komme ind. Aftal selv medlemmer indbyrdes om transport til dette.

 

Klubben tog allerede den 15. august hul på efterårsprogrammet ved et indvielsesbesøg i Slagelse hos vor ”broderklub”. Vi blev særdeles godt modtaget og havde en meget hyggelig aften. Vi må ønske ”Ekspressen” tillykke med lokalet og bare være lidt misundelige på at de har et lokale.

 

Klubben vil prøve at arrangerer besøg ved to klubber i efteråret, nemlig ved ”Vestegnens Modelbaneforening” samt spor 0 klubben på Slagelse Station. Nærmere program vil følge når aftaler er i orden.

 

Klubben er nu inde i bladveksling med andre klubber. Dette medføre at vi sender vores orienteringer til andre og at vi modtager disses respektive orienteringer / blade. Disse kan lånes hos kassereren. Det er meget gode blade vi modtager med en hel masse godt for MJ’er.

 

Anlægget på ”Sparresholm” kører ”bare” penge ind, men det varer nok noget tid inden vi kan køre i Rolls-Royce til andre klubber. Anlægget skal muligvis revideres – for nu at blive ved jernbanesproget – til efteråret. Der er ikke besluttet hvornår endnu og hvordan.

 

Næste kluborientering vil blive fremsendt efter bestyrelsesmødet der afholdes den 5. september 1983. evt. forslag til bestyrelsen til kassereren.

 

 

                 Steffen Dresler