ÅRØ BANEN  

Udgangspunktet for denne H0-sporplan er et eksisterende udstillingsanlæg, der snarligt tænkes at blive udvidet til et større anlæg i et kælderrum af form og mål som på tegningen.

Udstillingsanlægget tilhører NMJK, og kunne i sommerens løb beses på godset Sparresholm ved Næstved. Det nuværende anlæg har målene 400 x 170 cm., og består af en dobbeltsporet ringbane. På den ene side (A) er anlagt stationen Skovby, hvor forbilledet er en typisk dansk landstation udstyret med lidt ekstra faciliteter såsom signalpost, remise, kulgård og vandtårn (B).

Bag stationen ligger byen, fortrinsvis et- og toplanshuse samt lidt grønne områder. Længere ude strækker markerne sig over et bakkedrag, altså den rene idyl… sådan forefindes anlægget i sin nuværende form.

Efterhånden skal anlægget udvides med ekstra endestationer, således at der opstår en dobbeltsporet punkt-til-punkt-bane.

Grundformningen i anlægget bibeholdes, dog gøres det lidt smallere, således at der bliver plads til de to endestationer og betjening af anlægget.

Skovby skal således have en lille havn og sporet er næsten lagt. Overgangsstykket til havnen fremstilles således, at det er til at tage væk, når der arbejdes på anlægget.

Af det lille landkort fremgår det, at vi befinder os på en ø, Årø, der er et driftigt lille samfund. Man har opbygget en del industri, der kræver et godt transport-system. Industrien er især samlet i de to byer Fagersted og Skovby Havn.  

 

Fagersted er samtidig feriecenter om sommeren pga. de fine badestrande på den nordlige del af øen. Her findes også en del sommerhusområder, så behovet for transport er stort om sommeren. Herudover er der naturligvis mange, der pendler til/fra arbejdet i Fagersted og Skovby.

Godstrafikken er stort set delt i to grupper: Den lokale godstrafik Fagersted – Skovby Havn, og godstrafikken til fastlandet via Allerup, evt. videre til øvrige indland og udlandet.

Tidsmæssigt er perioden sat til 1950 – 65 (det er vor svaghed), i det det ofte giver de mest spændende og sjove tog, samt kørsel med en blanding af damp og diesel.

Trækkraften på banen kan f.eks. være MY, MX, MO når det gælder diesel mens dampen kan repræsenteres af C-, P-, G-, og D-maskiner. N- og S-maskiner haves til disposition, men da de nye endestationer får drejeskiver placeret, bliver S-maskinen overflødig, og N-maskinen afløses af nyligt leveret MX’ere (i ældre design naturligvis).

Til rangering i Fagersted er øremærket 1 stk. Q eller MH. Skovby vil blive tildelt en f. I forvejen findes en Hs-maskine.

Allerup tildeles en F og en MH, da der skal ydes temmelig meget med for at få rangeret vogne til/fra færgen.

Lokaltrafikken skal bestrides af MO-vogne. Den tungere persontrafik varetages af MY-, C- eller P-maskiner. MX og litra D tager sig af godstrafikken.

Personvognene skal være en blanding af træ- og stålvogne som CA, Cc, Ac, Avm, CM, CP, AF,CQM, CPS o.s.v. Post- og bagagevogne skal helst være af litra DA, DD, DR, EH, EA og ECO for at passe ind tidsmæssigt.

Godsvognene i den periode er mangfoldige f.eks. anvendes Q, HD, IAL, IAR, PE, PT(R), PB og private tank- og ølvogne. Førstnævnte til oliedepotet i Fagersted, sidstnævnte til øldepotet i Skovby.

Bygninger

De forskellige bygninger på anlægget er selvbyggede efter virkelige forbilleder eller fra HELJAN’s righoldige sortiment.

Eksempler: Fagersted Station, Heljan nr. 120, signalpost nr. 1754, værksted og pakhus skal være selvbyg, mens lager er Heljan nr. 145.

Skovby er en selvbygget station, men man kunne anvende Holme Olstrup nr. 157. Remisen er Klampenborg gamle remiser,

Signalposten er en model af den nu nedrevet signalpost i Næstved. Vandtårnet er den typiske gamle DSB-type, også selvbygget.

Skovby Havn fremstilles som selvbyg (vi er i gang).

Allerup Stationsbygning er Heljan nr. 153, pakhus Heljan nr. 1768 (let ombygget), signalposten Heljan nr. 1751, remisen bliver selvbygget… og sådan kunne vi blive ved.