Sparresholmanlægget

 

 

Da man på den nærliggende herregård Sparresholm, nordøst for Næstved, ønskede at udvide sine attraktioner, blev klubben bedt om at lave et permanent udstillingsanlæg, der virkede ved møntindkast.

Det lykkedes da også - igen på rekordtid - at opbygge et nyt anlæg, idet man indkøbte et billigt næsten færdigt rammeanlæg af en privat mj-er, der ikke længere havde plads til anlægget i sin kælder. Anlægget, der var tysk inspireret, blev ombygget til dansk, hvilket af pladshensyn foregik på en bondegård nord for Næstved hos et familiemedlem til et klubmedlem (Claus Jensen). Efter færdiggørelse blev det fragtet til Sparresholm, hvor det blev opstillet, og stod der i flere år, passet af klubbens medlemmer. Møntindkastet voldte dog ofte problemer, og man måtte på et tidspunkt have en særlig døgnvagt om sommeren til at tage sig af problemerne, hvilket i længden selvfølgelig var uholdbart...og til sidst droppede man det.

Anlægget var i øvrigt emne for den allerførste anlægsreportage i LOKOMOTIVET nr. 6 (Årø-banen, side 50).

 

Regnskab vedr. Sparresholmanlægget   8 / 4 - 1986

                                                                                      

Købspris hos Installatør Krüger

 

3000,-

Materialer

 

3507,35

Salg af materialer

1512,-

 

Indkørt 1983

492,-

 

Indkørt 1984

481,-

 

Indkørt 1985

285,-

 

Bil til hjemtransport

 

250,-

 

______

______

 

2770,-

6757,35

 

 

 

Underskud

3987,35

 

 

Hertil skal lægges de udgifter, en række medlemmer har haft til benzin m.v. ved at køre ud og tilse anlægget, samt en del småting, som de samme medlemmer har indkøbt uden at få dem refunderet.