UDSTILLINGSANLÆGGET

 
Lige et kort resume om det anlæg, klubben har købt. Der er opbygget en bærende konstruktion af revler, hvorpå skinnerne er lagt,
Med plade som underlag. Der er en dobbeltsporet bane rundt, op på den ene side af anlægget, er der lagt spor til en station. Dette bliver så vores udgangspunkt til at få opbygget et landskab omkring de lagte skinner,
 
Der skal bygges meget landskab op, og mange huse af forskellig slags, så vi håber at mange vil melde sig til husbygning, dette kan jo gøres indimellem derhjemme hvis men har lyst, (husbygning har lige været på klubprogrammet).
 
Det rullende materiel bliver der sandsynligvis ikke de store problemer med, idet mange medlemmer har givet udstyk for, at ville udlåne noget af deres eget materiel midlertidigt til formålet.
 
Det er hensigten, at anlægget skal køre fuldautomatisk, via møntindkast og elektronik, (dette kunne ligne en elektrikker-opgave). Hele
Anlægget skal anbringes i en glasmontre, så det er beskyttet mod pillefingre og tyveri.
 
På en gård nord for Geldsted, har vi fået et lokale stillet til rådighed, medens opbygningen skal finde sted. Lokalet er meget fint, ca. 25m2, der er varme og adgang til køkken og toilet.
 
Der vil blive lavet en køreordning, med Næstved Station som opsamlingssted, (nærmere herom senere).
 
Ja, kære venner m/k, der ligger mange, mange timer forude så det vil måske være en god ide allerede nu, at afsætte mange kryds i kalenderen.
 
Bestyrelsen håber at rigtig mange af jer vil være med til at løse denne opgave, så vi kan få nogle hyggelege timer sammen omkring vores fælles interesse.
 
F. M.
 
PS. Hermed bestyrelsens tak til Claus som har skaffet lokalet.