Skematisk plan over N.M.J.K.s klubanlæg.

 

Følgende krav bedes opfyldt ved udarbejdelse af sporplan, skematisk eller i færdig form.

 

Sporplan.jpg

 

 

A: Hovedstation hvor alle tog skal passere. Der skal være S-bane sporveje, sporrist med rangeringsbjerg, havneanlæg med containerterminal, remise gammel samt ny, støre bebyggelse af beboelse og industri.

 

B: Færgehavn med remise samt mindre beboelse og industri.

 

C: Grænsestation, med udkørsel til skjult opstillingsbanegård.

 

D: DSB sidebane, endestation, samtidig hovedstation for privatbane.

 

E: DSB sidebane, endestation, privatbane på strækningen fra A til E

 

Der kan indlægges trinbræt samt mindre stationer på alle strækninger. I forbindelse med stationer kan der anlægges smalspors baner i form af industribane.

 

 

Bestyrelsen