Ekstraordinær generalforsamling den 22. April 1985

Mødet blev afholdt i lokalet på Uglebroskolen.

Der mødte 6 medlemmer.

 

Mødet blev åbnet kl. 08:00 og Sven Kindt blev valgt til dirigent.

 

Flemming startede med at gennemgå vilkårene for brug af lokalet jfr. Skrivelse fra Næstved Kommune.

Herefter gik vi over til pkt. 3., som var fastsættelse af kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet skulle sættes til 60,- kr. pr. måned.

 

Pkt. 4, der omhandlede ændring af §8, blev vedtaget enstemmigt.

 

Vedr. pkt. 5 var der ikke indkommet nogle forslag. Hvor efter vi gik til pkt. 6.

 

Sven Kindt forespurgte om nøgler. Der bliver udleveret 5 nøgler i alt. 1 pr bestyrelsesmedlem, bestyrelsen vil lave en vagtordning således, at der altid er 1 fra bestyrelsen tilstede når der arbejdes i lokalet.

Hans Nygaard fremsatte forslag om at hjemtage en videofilm om bygningen af Lillebæltsbroen samt et forslag om at lave arrangement med Lokomotivet i anledning af lyntogets jubilæum.

Dette var der ikke flertal for, idet man vil prioritere klublokalets indretning først.

 

Herefter blev der diskuteret opbygning af klubanlægget.

 

Aftenen sluttede kl. 22:15.

 

Alle tilstedeværende var meget skuffede over fremmødet. Det er ligefrem deprimerende at der ikke mødte flere op.