Særtoget 2.jpg

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

 

MEDDELELSE FRA KASSEREN.

 

Som vedtaget på generalforsamlingen, blev kontingentet hævet til 60,- kr. pr. måned for aktive. Der medfølget derfor 6 girokort, så du kan betale dem senest de 5. Hver måned. Du må gerne betale for flere måneder ad gangen, hvis du hellere vil det. Hvis du hellere vil betale gennem dit pengeinstitut, kan du få dem til, at lave en stående ordre til konto nummer

612-00-37240, Bikuben Hjultorvet, helst pr. den 1. I hver måned.

Til de passive er der 1 girokort, idet dette kontingent, fortsat vil blive opkrævet med 50,- kr. halvårligt, nemlig den 1/5 og den 1/11.

Hvis du træffer aftale med banken, vil jeg gerne have besked enten pr. telefon eller brev, så jeg har styr på betalingerne. Ligeledes vil jeg gerne have eventuelle overskydende girokort tilbage ved lejlighed, de koster også penge.

Hans Nygaard

 

HAR I SET!

 

På Næstved Stations gamle Luxolspor, står der et par gamle ting fra ”Ruder Konges tid”.

Det drejer sig om en gammel motorvogn med bivogn.

Det gamle tog skal restaureres af langtidsledige her fra Næstved. Det må være en spændende opgave at gå i gang med.

Det er nok værd at lægge en tur forbi stationen og se dette ”oldtidsfund”.

Flemming Meisner

 

KLUBAKTIVITETER.

 

Der afholdes klubaftener hver mandag på Uglebroskolen i Maj og Juni måned.

Der skal indrettes et opholdslokale, der er nok at tage fat på. Hvis der er behov, vil der kunne afholdes ekstra klubaftener.

MØD OP! Klubben har brug for din hjælp.

 

 

SPORPLANER - SPORPLANER - SPORPLANER

 

Klublokalet er nu fastlagt, idet der er opstillet en skillevæg, således, at lokalet er adskilt fra det øvrige rum.

Dette betyder, at der nu må udarbejdes en sporplan ud fra de eksisterende rammer. Hvis du har en ide til, hvordan sporplanen skal se ud, bedes du fremkomme med den inden sommerferien. Af sporplanen, der blot skal være en råskitse, skal alle sporforlægninger fremgå, ligesom skjulte spor og i hvilket niveau disse skal placeres i. Dette gælder dog ikke rangerspor.

I øvrigt bør de mange medlemmer, der endnu ikke har set lokalet møde op mandag aften, så de kan danne sig et indtruk af lokalet. Vi vil jo gerne se jer alle på klubaftenerne.

Flemming Meisner

 

 

EFTERLYSNING!

 

Undertegnede efterlyser tegnerne til Köf. Da jeg har planer om at bygge en.

Henvendelse til HS.

 

 

SOMMERFERIE 1985

 

Klubben holder sommerferie i Juli måned og starter så op igen til August.

Alle ønskes hermed en god ferie.