Særtoget 4.jpg

 

Så skiftede signalet til grønt og litra NMJK begyndte at rulle ud på linjen. Det første stop var sæsonstarten på Grønnegades Kaserne, hvor vi viste flages på en yderst rimelig måde, idet der var lavet en pæn stand på balkonen i det ny ridehus. Det var desværre lidt småt med besøgende, men det må vi tilskrive Kulturelt Samråd, idet udvalget totalt har misforstået formålet med en sådan udstilling. Det gik jo for det meste ud på at lade de politiske foreninger komme til udtryk. Jeg tror ikke folk i almindelighed ændrer politisk mening ved at besøge en stand på en sådan udstilling. Nå ikke mere om det. Vi behøver jo ikke deltage, hvilket jeg personligt går ind for.

Torben Bejerholm luftede ideen om, at lave en hobby og fritidsudstilling, hvor der er lagt vægt på det kreative og ikke på det politiske.

Vi må videre ud af linjen. Der er nu lavet et udkast til sporplan, der efter min mening ser rimeligt ud. Det må med nogle få ændringer kunne tilpasses, således, at alle medlemmer tilgodeses.

Der bør snarest foreligge en endelig sporplan, således, at vi kan komme i gang. Jeg så gerne, at sporplanen er fastlagt til den kommende generalforsamling.

Det er vanskeligt at få nye medlemmer, hvis vi ikke kan fremvise en plan. Det vil skabe usikkerhed hos disse og de vil måske miste interessen på forhånd.

Der bør her rettes en tak til Torben Bejerholm for hans indsats i forbindelse med udfærdigelse af sporplanen og ikke mindst for den tålmodighed han fremviser.

Nu nærmer vi os tiden for afholdelse af generalforsamlingen. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der ikke er de store ting på tapetet. Men der kan jo nå at komme endnu.

Det er glædeligt at se, at mødeaktiviteten er stigende. Det tegner jo godt for den kommende sæson. Hvis det bliver ved, hvad vi må håbe, kan vi alle se frem til en god sæson. Med det kræver også, at vi for den sporplan vedtaget, så medlemmerne kan blive aktiveres.

Henrik Struve

 

 

NOGET POSITIVT!

 

Det er med stor glæde, bestyrelsen har konstateret, at aktiviteten i klubben er steget betydeligt, det store fremmøde på klubaftenerne.

Nu er indretningen af slap-á- rummet ved at være tilendebragt, og begyndelsen til arbejdet på klubanlægget tager sin spæde start.

Flemming Meisner.

 

 

Plakat.jpgHAR I HØRT!

 

Jens er faret vild mellem Horsens og Vejle!

Det er der så mange der gør. Ja, men Jens er lokomotivfører.

Red. Det kan oplyses, at Jens bor i Århus.

 

 

PLAKATER:

 

Hermed vises en gammel plakat fra DSB. Hvis nogle evt. kan skaffe nogle, så kom med dem. De vil pynte i klublokalet

 

 

HJÆLP? HJÆLP? HJÆLP? HJÆLP? HJÆLP? HJÆLP?

 

Hvis nogle ligger inde med værktøj de ikke bruger eller har for meget, er i velkommen til at forære det til klubben, eventuelt udlåne det.

 

 

SPARRESHOLMANLÆGGET.

 

Efter flere overvejelser har bestyrelsen besluttet, at anlægget på Sparresholm skal tages hjem.

Årsagen til det skal bl.a. ses på baggrund af den lille indtjening anlægget giver samt vedligeholdelsen af det.

Det har vist sig, at indtjeningen ikke kan betale de udgifter, det koster at køre derud. Det materiel der er udstillet bliver anløbet.

Det påregnes, at anlægger skal hjemtages i oktober. Vi har fået Claus til at køre for os.

Der vil så tages beslutning om, hvad der videre skal ske med anlægget.

Henrik Struve

 

 

KLUBAFTENER:

 

Der holdes klubaften hver mandag fra kl. 19:00 – 22:30. Der bliver nok at se til, i det vi skal have malet baggrund, opbygning af bordet startes, så snart sporplanen ligger fast.

Der skal også laves værktøjstavle mv. så lad være med at møde op i habitten.

Hvis der blandt medlemmerne er stemning for at komme om torsdagen kan dette sagtens lade sig gøre.

 

På klubaftenen den 30. September mødte der nogle nye ansigter op nemlig:

                 Ivan og Thomas Pedersen, Toftevej 8, 1.tv, 4700 Næstved.

                 Henning Jørgensen, Bogensevej 19, - 261, 4700 Næstved.

Vi håber at de bliver medlemmer, de skal være hjerteligt velkomne.

Og de skal nok få noget at lave.

Henrik Struve

 

 

FORMANDEN SKRIVER.

 

Efter udstillingen på Grønnegades Kaserne, sendte Kulturelt Samråd et spørgeskema ud til foreningerne. Hermed et resume af klubbens svar:

Klubben finder ideen med sæsonstart for god, men glæden ved at lave udstilling, faldt noget til jorden, da det dominerende billede i ridehuset var politiske partier, med deres store bannere med slagord. Klubben mener, at disse havde fået en alt for central placering og os andre hobbyfolk, blev ligesom gemt væk. Klubben vil tage det op til overvejelse, om deltagelse i fremtidige udstillinger.

Klubben fik måske ikke nogle nye medlemmer, men vi gjorde opmærksom på vores eksistens, fik fortalt publikum om modeljernbane.

Besøgsantallet var ikke særligt stort, mod tidligere år men klubben er godt tilfreds med søgningen til vores stand.

Klubben havde søgt Kulturelt Samråd om tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med rangerspillet m.m., men fik afslag. Tilskuddene gik forholdsvis til ikke hobbyprægede foreninger, dette er for os uforståeligt, i øvrigt mener klubben, at udstillingen, burde henlægges til det gamle ridehus.

Flemming Meisner.