Medlemsorientering Februar 1985

 

Kære medlemmer i NMJK.

 

Vedr. Klublokalet kan det meddeles, at lokalet først kan overtages efter den 1. Marts, idet karate- og brydeklubben ikke kan flytte ind i deres lokaler på Kildemarksvej, da disse ikke er færdige før. Dette er meddelt skriftligt fra Næstved Kommune.

 

Byggeaftener hos Jan Truelsen er udsat, idet Jan har haft vandskade og må foretage reparation, så bygningen af PR-anlægget må vente til vi får foden under eget bord.

 

Der er nu blevet fremstillet et medlemskort, der kan fås hos Hans Nygaard Jensen.

 

På et bestyrelsesmøde den 21. Januar blev det besluttet, at holde klubaftener således.

                 Mandag den 4. Februar kl. 19:30

                 Mandag den 18. Februar kl. 19:30

Begge dage afholdes møderne i geografilokalet på Kildemarksskolen.

 

Emnerne for begge møder vil være samtale / diskussion om det nye klublokale, hvordan skal anlægget være, hvor meget skal det fylde, indretning af mødelokale, værksted mv. Ja der er nok at tage fat på.

 

SÅ ER DET OP PÅ DUPPERNE! Mød op disse aftener og giv din mening til kende, kom med ideer, så vi alle i klubben kan få et godt klublokale samt et godt klubanlæg.

 

Nu er muligheden der, og den skal ikke gå til spilde. NMJK skulle gerne blive en af landets bedste klubber, så mød op.

 

Det er medlemmerne der er klubben.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Struve