Bestyrelsesmøde den 21 / 1 1985

Mødet Afholdt på Wesselsvej 72

tilstede var: Flemming Meisner,  Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Claus Jensen, Sven Kindt, Steffen Dresler samt  Henrik Struve 

På mødet fremlagde Flemming et brev fra Næstved Kommune Hvoraf det fremgik at lokalet først kunne tages i brug efter den 1. marts, i det Karate og Brydeklubbens lokaler på Kildemarksvej ikke var færdige.

Vi håber derfor at lokalet kan tages i brug den 4 / 3. Der var modtaget et brev fra Torben Bejerholm, hvori han stillede en del specifikke spørgsmål om klubanlægget. Der var spørgsmål om kurveradier, perronlængder m.m.

Bestyrelsen mente at det var for tidligt at sætte normer for ovenstående. Man ville først diskutere nogle skitser på et klubmøde inden den endelige sporplan skal tegnes.

Der blev på mødet fastlagt en perronlængde på 2m., svarende til 1 lok. + 8 lange personvogne.

Det blev besluttet at lave 2 klubaftener i Februar den 4 / 2 og den 18 / 2 på Kildemarksskolen. Emnet vil være diskussion vedr. lokale + anlæg.

Resten af mødet omhandlede diskussion af klublokalet.

Mødet sluttede kl. 22:50