Bestyrelsesmøde den 25 / 3 1985

Mødet afholdtes hos Hans Nygaard

tilstede var: Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Flemming Meisner, Sven Kindt og Henrik Struve.  

Aftenens emne var indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling .

Det blev således bestemt at afholde generalforsamlingen på Uglebroskolen mandag den 22 / 4 - 85 kl. 19:30.

Bestyrelsen fremkom med forslag om at hæve kontingentet samt en ændring af vedtægternes §8.

Endvidere blev der fastsat følgende dagsorden:

pkt. 1. Valg af dirigent.

pkt. 2. Formanden har ordet.

pkt. 3. Fastsættelse af kontingent.

pkt. 4. Ændring af §8.

pkt. 5. Indkomne forslag.

pkt. 6. Eventuelt.

Flemming Meisner havde vel nok klubbens indtil dato kostbareste skrivelse med, nemlig den officielle skrivelse fra Næstved Kommune om, at vi har fået brugsretten over lokalet på Uglebroskolen.

Det blev bestemt at afholde klubaften med besigtigelse af lokalet mandag den 1 / 4 - kl. 19:00, som aftegnes emne.

Det blev besluttet at afholde klubaftener mandag den 15 / 4 og den 29 / 4.

Mødet sluttede kl. 23:00