Bestyrelsesmøde den 24 / 10 1985

Mødet afholdtes i klublokalet på Uglebroskolen

tilstede var: Flemming Meisner, Sven Kindt, Hans Nygaard Jensen og Henrik Struve. 

Steffen Dresler og Hans Jørgen Thomsen forhindret grundet arbejde.

 

Hans redegjorde for klubbens regnskab, idet han havde fået en difference på 68,- kr. Hans havde haft svært ved at overskue det grundet de nye betalingssystemer for kontingent.

Det blev herfor vedtaget, at fremtidige indbetalinger skal ske på postgiro - eller kontant til kassereren.

Det blev ligeledes vedtaget, at man ikke kan undlade at indbetale sit kontingent og så sige at man vil være passivt medlem.

Det må være logik, at man ikke kan blive passivt medlem med tilbagevirkende kraft.

Det har 

Mødet var kort.