Bestyrelsesmøde den 4 / 3 1985

Mødet blev afholdt i Herlufholmskovens Cafeteria.

tilstede var: Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Sven Kindt og Henrik Struve. Flemming Meisner måtte melde afbud.  

HNJ fremlagde en færdigudformet ansøgning til Bikubens Fond, om, at komme i betragtning når der uddeles pengebeløb til foreninger m.v.   Det blev vedtaget at fremsende den.

Det blev vedtaget at bruge ca. 800,- kr. på at få trykt 2000 selvklæbende mærkater med klubbens bomærke.

der fremlagdes forslag om udfærdigelse af PR. folder om klubben. folderen var udarbejdet som et udkast af HS.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle arbejde videre med folderen med henblik på udgivelse til Kulturelt Samråds udstilling til efteråret.

Det blev besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling mandag den 22 April.

Der blev resten af mødet diskuteret sporplaner samt hvordan vi skal gribe indflytningen an, når vi flytter ind på Uglebroskolen.

Mødet sluttede kl. 22:30