Bestyrelsesmøde den 11 / 11 1986

Klubbens 5 års fødselsdag.          http://3dflags.com/art/comps/dnk0001/3dflags_dnk0001-000ea.gif

 

Tilstede var: Flemming Meisner, Sven Kindt, Hans Jørgen Thomsen, Henrik Struve og Aage Kragerup

Claus og Steffen Dresler var ikke mødt. 

Mødet startede kl. 18:30 og bestyrelsen fik en platte serveret. Under måltidet blev der set tilbage på de sidste 5 år.

 

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste møde:

HS oplæste referatet fra generalforsamlingen og det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referaterne blev godkendt.

 

2.     Kassererens fremlæggelse af udgifter i forbindelse med fødselsdagen den 8 / 11 - 86:

AaK oplyste at fødselsdagsfesten havde kostet ca. 700,- kr. Han nævnte at beløbet var rimeligt set i forhold til fremmødet.

 

3.     Medlemsrestance:

AaK oplyste at en del medlemmer var i restance, men det var svært at overskue, idet det overtagede regnskab var en del rodet. Der bliver fremsendt rykkere til dem der ikke har betalt.

Klubbens medlemsskare består af 13 aktive seniorer, 6 passive, 5 / 6 juniorer. Dette ligger ikke fast i det der er kommet nye juniorer.

I alt 24 medlemmer.

Der var enighed i at det var for lidt.

 

4.     Juleafslutning:

Det blev aftalt at afholde juleafslutning mandag den 8 / 12 kl. 19:30.

Klubben serverer gløgg og æbleskiver – kaffe og brunkager.

Tilmelding senest torsdag den 4 / 12.

Der afholdes pakkefest i det adgangsbilletten udgør pr. familie 2 pakker, i pakke pr. medlem.

Pakkernes værdi skal udgøre et beløb på 10 – 20,- kr. Lokalet pyntes med gran.

 

5.     Eventuelt:

Vi har ikke flere giroblanketter. FM vil forsøge at fotokopiere klubbens navn på blanketterne. Vi kan spare en del penge til indkøb.

FM fremlagde udkast til en folder der skal husomdeles. Udkastet blev positivt modtaget, der var et par mindre rettelser. HS laver udkast til plakat i A3.

Klubben skal arbejde på at få flere medlemmer.

Det blev vedtaget, at klubben skal have et nyt bomærke, en ME set lige fra siden.

Dette mærke er mere elegant og ikke så langt som det nuværende.

 

Mødet sluttede kl. 21:45.