Bestyrelsesmøde den 11 / 9 1986

Bestyrelsesmødet afholdtes i klublokalet og startede kl. 20:15

Følgende bestyrelsesmedlemmer var mødt:

Flemming Meisner, Sven Kindt, Hans Nygaard Jensen, Hans Jørgen Thomsen, Claus Jensen og Henrik Struve. 

 

Mødet afholdtes med følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

HS oplæste sidste referat fra bestyrelsesmødet den 25 / 6 - 86. Referatet var godkendt og i øvrigt skrevet af FM. Der var ingen kommentarer til referatet.

 

2.     Revision af regnskab:

HNJ uddelte en opstilling over klubbens økonomi hvoraf det fremgik at der var en –difference på 44,34. Der var ikke medtaget kassebilag samt regnskabet i øvrigt.

Dette fandt den øvrige bestyrelse beklageligt i det den henviste til indkaldelsens punkter. Flere bestyrelsesmedlemmer fandt at klubbens regnskab ikke levede op til de forventninger, som man måtte forvente.

HNJ beklagede dette. Han ønskede at trække sig tilbage fra kasserer posten. Han begrundede det med, at han var påbegyndt uddannelse på Handelsskolen, så han havde ikke så meget tid til klubarbejdet.

Dette indvilligede bestyrelsen i og har så konstitueret en ny kasserer med virkning fra generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at konstituere Aage Kragerup som kasserer.

 

3.     Fødselsdag:

Under punktet blev klubbens 5 års fødselsdag diskuteret.

Klubbens 5 års fødselsdag falder den 11 / 11 – 86,men af praktiske grunde afholdes den lørdag den 8 / 11 - 86 fra kl. 14:00 til kl. 17:00 i klublokalet.

Det blev besluttet at vi inviterer hobbyforhandlere samt vores naboklubber, samt Uglebroskolens inspektør, DSB Næstved, Formanden for Kulturelt Udvalg, Jørgen Nielsen.

 

4.     Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

Her blev det besluttet at afholde ordinær generalforsamling mandag den 27. Oktober 1986 kl. 19:30.

Kulturelt Samråd fremsendte en skrivelse vedr. Aktiviteter for børn i efterårsferien. Klubben kan ikke efterkomme dette, i det medlemmerne arbejder der i den pågældende periode.

 

5.     Eventuelt:

Der blev diskuteret om klubben i almindelighed. Der blev ikke taget nogen beslutninger under punktet.