Bestyrelsesmøde den 25 / 6 1986

Bestyrelsesmødet blev afholdt i klublokalet på Uglebroskolen. Følgende bestyrelsesmedlemmer var mødt:

Steffen Dresler, Hans Nygaard Jensen, Sven Kindt og Flemming Meisner. 

 

Der var fremlagt følgende dagsorden:

 

1.     Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

FM oplæste sidste bestyrelsesreferat. Hertil var der ingen bemærkninger.

 

2.     Klubbens økonomi:

HNJ redegjorde for klubbens økonomi, der var næsten status quo.

 

3.     Evt. medlemsrestancer:

HNJ redegjorde for medlemsrestancer. Dette så lidt kedeligt ud, idet 1 aktivt medlem skyldte fra februar og to medlemmer, passive, skyldte ligeledes fra februar. Bestyrelsen vedtog, at HNJ skulle udsende rykkerskrivelse til de pågældende.

 

4.     Sæson 1986 / 87:

Det blev besluttet, at vi ikke ville imødekomme indbydelsen fra Kulturelt Samråd om deltagelse i Sæsonstart på Grønnegades Kaserne. FM skulle sende tilmeldingen retur med denne kommentar: Ønsker ikke at deltage.

FM kom med forslag om filmaften. Dette faldt i god jord. Der blev vedtaget at holde 2 filmaftener i løbet af den kommende vinter, 1 i november og 1 i februar.

 

5.     Anlægget:

Der var ikke noget særligt omkring anlægget, andet end lidt løst snak.

 

6.     Eventuelt:

Klubbens fødselsdag blev diskuteret, PR-manden, SD ville tage sig af omtale i ugepressen, samt omtale klubben i Lokomotivet.

Det blev diskuteret om vi skulle gøre noget udad til, for at få flere medlemmer. Forslaget gik på, at der skulle laves en stor plakat til ophængning nogle steder og der skulle laves en folder evt. med billeder til husomdeling. Det sidst nævnte gav anledning til en del diskussion, men man blev enige om, at det skulle forsøges. Konklusionen blev, at der fremstilles en plakat der tænkes ophængt hos KR-Legetøj, Næstved Hobby – Næstved Frimærkehandel – Jumbo Legetøj, samt Sct. Jørgens Boghandel, evt. på begge biblioteker.

Folderen skulle udarbejdes og prøveomdeles i er større boligområde og afvente responsen, for derefter ”måske” omdele den i endnu et boligområde.