Bestyrelsesmøde torsdag den 27 / 10 1986

Til stede var: Flemming Meisner, Sven Kindt, Hans Nygaard Jensen og Aage Kragerup. 

 

 

Mødet afholdtes med henblik på klubbens fødselsdag den 11 / 11 – 86, der afholdes den 8 / 11 – 86.

 

Rengøring af klublokalet foretages lørdag den 1 / 11 – 86 kl. 9:30.

 

Materiel til udstilling var ok.

 

Skilte og indbydelser laves af HS.

Flg. Indbydes: Naboklubber, skoleinspektøren, pedellen, Flemming Preuss, Jørgen Nielsen.

Der startes kl. 14:00 – Indvielsen af Præstøbanen sker kl. 15 – 15:30

Fra Kl. 15:30 – 17:00 er der almindelig hyggeligt samvær.

Med hensyn til indkøb blev disse uddelegeret

Mødet sluttede kl. 22:00