Siden Sidst 4 1988

Nye medlemmer i NMJK:

Vi ønsker Carsten Stjernholm Nielsen fra Lille Skensved hjertelig velkommen i klubben.

Vi benytter denne lejlighed til at takke Claus mange gange for de vogne han har foræret til drift i klubben.

Kassereren Aage Kragerup anmoder om at al gæld til kaffekassen bliver betalt inden sommerferien, og helst inden sidste mødeaften torsdag den 30. juni.

Planen er jo som vanligt at vi holder ferie i juli måned. skulle det imidlertid ske at nogle enkelte ikke kan styre sig, så kan man jo telefonisk træffe diverse aftaler om evt. byggeaktivitet på anlægget. Det er jo før set at vejret udarter til indendørs gøremål. Bestyrelsesmedlemmerne har jo nøgler til lokalet.

Alle ønskes en rigtig god ferie og sommer!