Redaktionen vil her prøve at beskrive lidt om anlægget, hvorledes det står til, hvor langt der er nået.

Strækningen Præstø-Mern.
Præstø St. med tilhørende by m.m., er færdigt, med undtagelse af nogle små detaljer, manglende telefontråde, finjustering af drejeskive, sporskifter, ind / udkørselssignal, samt automatikken til trafiklyset.
Landskabet mellem Præstø og Skippinge Trindbræt, er helt færdigt også helt til Mern St.
På Mern St. er alle spor lagt, det elektriske virker også som det skal, men ellers mangler alt andet.
 
Strækningen Præstø-Tappernøje.
Her er også det tilhørende landskab på plads og i orden, med undtagelse af telefontråde.
Selve Tappernøje St. og by er også færdigt, med de undtagelser af manglende gadebelysning og signalmast.
Strækningen Tappernøje - Snesere (Snesere nedlagt) er også færdigt, samt det tilhørende landskab, mangler, telefontråde og et par gadelygter i Snesere.
 
Strækningen Snesere-Høng.
Her bliver arbejdet kraftigt i øjeblikket med færdiggørelsen af landskabet. Det er også en stor mundfuld, da Skælskør-Høng sporet også kommer her, og løbet parallelt med. I Landskabet mellem disse spor, skal der være grusgrav - mørtelværk - betonfabrik, og det sidste stykke med landskab, inden Høng.
Et stykke ved siden af privatbanesporet, dog et par modelmeter nede, løber der to dobbeltsporet baner, landskabet omkring disse er næsten også færdigt. Så er vi nået til privatbanens endestation Høng.
Hele. Sporarealet med station er færdig, og der arbejdes i øjeblikket med arealerne omkring pakhus - læssespor og svinefold. På Høng St. bliver der monteret et elektromekanisk sikringsanlæg, (hedder det vist)
der arbejdes på højtryk med dette 1 øjeblikket, der mangler vist en del endnu, men når det er færdigt skulle det virke på samme måde som samme i 1:1. Der vil i øvrigt blive lavet en aften eller to, med undervisning i brugen af dette.
 
Strækningen Høng - Skælskør.
Her er sporet på plads og der arbejdes på landskabet (samme som ovennævnte landskab).
På Skælskør St. er sporlæggerne i gang med lægningen af sporet. Hele stationssporarealet er lagt, så der mangler spor til pakhus, remise, kalkværk og havnen.
 

Således ser situationsbilledet ud i øjeblikket.