Bestyrelsesmøde den 31. Maj 1989

Tilstede var: Aage Kragerup, Per Larsen, Jan Truelsen, Sven Kindt, Flemming Meisner og Claus Stjernholm Nielsen.
 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Klubbens økonomi.
3. Medlems opgørelse (antal aktive / passive).
4. Sommerferie.
5. Sommerferiefrokost (forslag den 30 / 6 - 89).
6. Modeljernbaneudstilling - DSB-Skolen KBH. den 29 / 10 - 89, fra kl. 10 - 16, - skal vi evt. deltage ?
7. Skal vi lave udflugt i august måned, f.eks. til smalsporsbanen i Hedeland.
8. Nedsættelse af 10 års fødselsdagsudvalg.
9. Eventuelt.
 
1.  CSN refererede fra protokollen.
Ad pkt. 3. Industristøvsuger er købt.
Ad pkt. 3a. AaK rykker KTAS-mand for forslag til telefonanlæg.
Ad pkt. 5 Foredrag i 1 / 1 endnu ikke arrangeret.
Ad pkt. 8 HNJ er ny redaktør af "Særtoget"
 
2.  Kassereren berettede, at klubben pr. 18 / 5 - 89 har kr. 3963,09 på bankkonto, kr. 312,24 på Giro og kr. 216,25 i kassen.
 
3.  Klubben har 19 aktive og 7 passive medlemmer.

4.  Sommerferie holdes fra fredag den 30 / 6 - 89 til torsdag den 3 / 8 - 89.

5.  Sommerferiefrokost afholdes fredag den 30 / 6 - 89 kl. 19:30.

6.  Klubben deltager i modeljernbaneudstillingen på DSB-Skolen den 29 / 10 - 89. Der udstilles materiel og fotos.

7.  Udflugt til "Hedeland" forsøges arrangeret i august måned.

8.  JCP foreslås til at lede fødselsdagsudvalget.

9.  Bestyrelsen mener ikke at det er nødvendigt at "Særtoget" redaktør overværer bestyrelsesmøderne, da referat tilsendes.

SK overgår til passivt medlem, og udtræder derfor som suppleant.

Prisen på stempel med klubbens bomærke undersøges.

"Særtoget" tilsendes lokale og nærliggende bibliotekers læsesale.

Rabattilbud fra "Din og Min Hobby" tiltrædes ikke, da bedre ordninger allerede haves.