Vores generalforsamling plejer ikke at være noget stort tilløbsstykke, det er også gældende denne gang, men vi plejer jo alligevel, at have en god og saglig debat på vores generalforsamling.


Aktiviteten i klubben har været særdeles stor i det forgangne år, og der er brugt en forfærdelig masse penge; men et kik ud over anlægget, ja, så har vi vel også fået meget for vores kontingenter. Det skrider godt frem med anlægget efter den plan vi har vedtaget og fortsat arbejder efter - "plan 88".


NMJK har haft åbent hus to gange i år sammen med vore værter, Uglebroskolen. Der har været en forfærdelig masse mennesker og se vores anlæg, det har været en kæmpe succes begge gange. Jeg mener dog ikke, vi kan mærke en medlemstílgang; men flere ved nu, at vi eksisterer. Vi har også haft to filmaftner, hvem husker ikke Gerner Kooks pragtfulde film. Gerner har i øvrigt spurgt om lov til at lave videooptagelser fra anlægget, grønt lys er naturligvis givet.


Jeg kan ikke lade være med at nævne turen til DDR, for denne tur glemmer deltagerne vist ikke, mange oplevelser fik vi denne dag, mange har snakket om at den skulle gentages. Det var jo også en stor oplevelse for os alle, en stor tak til vores guide.
 

Bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse på 10 kr. pr måned for aktive, 5 kr. for studerende, efterlønner mm og 20 kr. årligt for passive. Baggrunden for forhøjelsen, skal ses i sammenhæng med de manglende midler fra vores sponsor. Vi skal ikke regne med det helt store fremover, det skyldes at udgivelserne ligger stille, så vi har kun vores kontingent at tære. Så derfor har opfordret alle til ikke at købe noget uden bestyrelsens samtykke. En måde vi eventuelt kunne spare på, var at lave flere køreaftner, det koster jo da ikke penge at køre med togene. Når vi snakker køreaftner, har vi haft nogle stykker, og vi har konstateret visse mangler ved anlægget, noget, der ikke har fungeret tilfredsstillende; men i særdeleshed er vores lokomotiver ikke helt på toppen. Den første station trænger efterhånden til et større eftersyn.
Ved køreaftner og åbent hus kniber det med at tale kommunikere mellem stationerne, så derfor har vi anskaffet de mest moderne hovedtelefoner der er på markedet, så kan vi tale med hinanden uden at skulle råbe igennem lokalet. Vi mangler kun at få lavet et mere avanceret telefonsystem, end det vi har fået, men jeg at løsningen på dette er lige om hjørnet..
 
Vores klubblad "Særtoget" har vi prøvet at give en ansigtsløftning, og vi sender det til 7-8 biblioteker i Næstved og omegn i håb om et par medlemmer mere.
Vi vil give det endnu et pift ved de kommende numre ved at lave en om eller byggebeskrivelse af en vogntype samt vognens historie. Dette gør vi for at få nogle til at holde bladet, det kunne give lidt penge i kassen.
Vi vil lave nogle vareprøver af bladet og sende det ud til nogle hobbyforretninger, som så kan dele det gratis ud, og i den sidste ende kan det vel dryppe lidt på hobbyforretningerne.

Der har været talt om trøjer med klubbens bomærke på, som kunne bruges ved åbent hus og klubbesøg.

Klubbens fotokonkurrence var der ingen deltagere til.

Der vil blive arbejdet på en tur til Jylland til næste år, så vi kan se en jysk modeljernbaneklub.

NMJK deltager jo som bekendt i udstillingen på DSB-skolen 29 oktober, vi har en stand med noget rullende materiel samt fotos.
 
Til sidst vil jeg sige: Selvom tiderne er svære, så lad os se optimistisk på fremtiden og vores fælles hobby, her i NMJK.