Siden sidst. September 89


30/6 Sommerafslutning:
Traditionen tro sluttede vi af med en bid brød inden sommerferien. Som sædvanlig havde Hans Jørgen sørget for, at ingen skulle suite. Desværre kunne han ikke selv være med, lige som et par stykker mere måtte sige fra i sidste øjeblik. Alligevel var der helt godt besat i hyggelokalet (hvis alle medlemmer engang møder op til jule- eller sommerafslutningen, bliver vi nødt til at spise ude på gangen).


20/8:
skulle der have været afholdt en familieudflugt til "Hedelands Veteranbane"; men på grund af manglende tilslutning, blev den ikke til noget.


Bestyrelsesmøde 29/8 Her blev følgende punkter behandlet:
Klubbens økonomi: i alt kr. 3258,88
Jan og Aage koordinerer forberedelserne til deltagelsen i udstillingen på DSB-skolen 29/10. .
Fredericia MJK inviteret til 11/11.
Særtoget tilsendes omliggende biblioteker vederlagsfrit.
Foredrag om København - Roskilde banen i 1:1 forsøges arrangeret 2/10.
Det indskærpes, at formand og kasserer skal spørges, for man køber ind til klubben, da man ellers ikke kan påregne, at klubben vil
godtgøre beløbet.
Bestyrelsen her diskuteret regler / normer / standarder / bedømmelseskriterier for materiel og har givet Jan (bedømmelsesudvalget) en masse gode(?) idéer.
Generalforsamling afholdes 23/10.
Gerner Koch får lov til at filme anlægget til privat brug.

Nyt udvalg:
Bestyrelsen har nedsat et lille hurtigtarbejdende udvalg, der skal tage sig af alt vedrørende udstillingen på DSB-skolen i København.
NMJK skal naturligvis have en stand på udstillingen. Udvalget består af: Aage Kragerup og Jan Truelsen.


Fredericia Modeljernbaneklub:
Her i år er startet en ny modeljernbaneklub i Fredericia. Formand for klubben er såmænd redaktørens gamle skolekammerat (tænk, det er snart 29 år siden, vi lå på mine forældres entregulv og kørte med et Märklintog af en noget blandet oprangering!), og de står í nøjagtig samme situation, som vi gjorde i begyndelsen, de leder også efter lokaler. I stedet holder de sammen ved at arrangere udflugter og
hyggeaftner, akkurat som vi gjorde. De har også et medlemsblad, og vi blev enige om at udveksle blade, FMJK's medlemsblad vil fremover være at Finde i vores klublokale.
De er meget interesserede i at høre om vores erfaringer, så de vil nok lave en udflugt over til os for at se, hvor langt vi er nået.
NMJK ønsker FMJK al mulig held og lykke og håber, I må få lige så mange fornøjelige timer, som vi har.


- Måske sensation!
Hr. Klein fra Østrig har besøgt Danmark og bl.a. aflagt en dansk virksomhed et besøg. Denne virksomhed har også modeljernbanefolks interesse, ja, så har du vel allerede gættet det, Scandia.
Hr. Klein har været heroppe og se IC3-toget: men - men, tag det nu roligt, en model af IC'eren er absolut ikke lige om hjørnet. Klein er interesseret i at gå med i et projekt, men sammen med danske interesser, for her taler vi om store penge, i millionklassen.
Det ville være rart, om en debat ude i klubberne kunne skabe interesse for modellen, og der kunne gives en tilbagemelding. evt. hvor mange togsæt jeres klub var interesseret i.
Det ville være rart, om denne drøm kunne realiseres, for vi er jo ikke vant til mange danske modeller på markedet, og antallet af danske modeller bliver ikke Flere. snarere det modsatte.

 

Klublokalet!

Lageret:
Som sikkert alle har bemærket - eller næsten alle - er der sket en stor forandring i klublokalet mht. opsætning af reol, til lagerplads for mange forskellige ting og en 1 meget kraftig oprydning af samme lager, så vi håber denne fine orden må være i alles interesse, også fremover.


Hyggerummet:
Her er ligeledes sket en forandring , f eks er alle DSB-skilte blevet hængt op, der er sket en kraftig reduktion i antallet af ophængte plakater, tegninger mm, så der er lidt system i det. Der er ophængt en tavle, som skal rumme spor af ældre dato, således at man kan se udviklingen inden for disse. Hvis du har nogle eksempler på
ældre sportyper, er du velkommen til at udstille disse på tavlen.
Der er også ophængt en vitrine, som skal rumme gamle modeller, hvad enten det er industri- eller hjemmebyggede, så her er en mulighed for at få din "old timer" i skabet, ejerforholdet forbliver dit.
Sidst - men ikke mindst - en appel til alle medlemmer. Mange af jer har været meget betænksomme ved at tage forskellige ting med og foræret klubben. Det er klubben meget taknemmelig for - men der har været der har også været enkelte ting, som har været Ubrugelige i klubben - så derfor beder vi om, at ingen, ingen tager nogen effekter med i klubben fremover uden nærmere aftale med bestyrelsen, dette gælder også ting til ophugning. Vi får efterhånden mindre og mindre plads, efterhånden som anlægget vokser.


Bestyrelsen