Bestyrelsesmøde den 7. februar 1990.

 

Tilstede var AaK, SK, PL, FM, og CSN.

 

1.     CSN refererede fra protokollen:

Ad 5: Sporplanen igen rettet.

Ad 7: Filmaften blev ikke til noget grundet tekniske problemer.

                

2.     Bestyrelsen Konstituerede sig som følger:

Formand:                           Flemming Meisner.

Næstformand:                    Per Larsen.

Kasserer:                            Aage Kragerup.

Sekretær:                            Carsten Stjernholm Nielsen.

Bestyrelsesmedlem:            Sven Kindt.

Suppleant:                         Jens Clod Præstholm.

 

3.     Sven Kindt bliver ny Bibliotekar.

 

4.     Per Larsen bliver ny formand for materieludvalget.

 

5.     AaK. Berettede, at klubbens beholdning er kr. 3369,08 i banken, kr. 68,94 på giro og kr. 213,25 i kassen. Der er ingen gæld. Beholdning i alt kr. 3651,27. På jubilæumskontoen står kr. 480,00.

 

6.     Den foreslåede udformning af aktien blev vedtaget.

 

7.     Bestyrelsen skønnede det ikke var nødvendigt at ændre på vedtægterne, da aktiens tekst tydeligt angiver, at køberen er donator.

 

8.     Konkret tilbud indhentes når færdigt logo haves fra Torben Andersen.

 

9.     Der er nu 17 aktive og 11 passive medlemmer.

 

10.                   yderligere forbedringer af ”Særtoget” stilles i bero.

 

11.                   Der forsøges arrangeret filmaften med Torben Andersens film torsdag.

 

12.                   Klubbesøget i Brabrand undersøges fortsat.

 

13.                   Af hensyn til anlægget og til medlemmernes materiel, mener bestyrelsen ikke at ønsket kan imødekommes.

 

14.                   Der anlægges midlertidigt en kort forbindelsessløjfe til at forbinde Høng og Vordingborg. Der indlægges et enkelt sporskifte af hensyn til overgangen fra enkeltspor til dobbeltspor.

 

15.                   Mulighed for puljekøb af CL-Vogne undersøges (På Sporet).

Muligt at UGJ Skinnebus-overdel (Carlssons Skinnebus) kan købes løs.

Klubben indmeldes i Nordisk Jernbaneklub.

 

16.                   Særtoget bringer en quiz med spørgsmål af lokal karakter. Spørgsmålene udformes af Claus Jensen. Præmie bliver en flaske Gammel Dansk.

 

17.                   Per Larsen bliver bestyrer af klubbens tegningsarkiv.