Formandens beretning 29 / 10 - 90


Først vil jeg benytte lejligheden til at byde velkommen til de fremmødte.
Da det jo er første gang jeg prøver det her med formandens beretning, beder jeg jer om at bære over med mig.
I det forløbne år er der jo sket det at vores formand er gået hen og blevet forretningsfører i lokomotivet, så det er der for jeg er trådt i FM sted.
FM og jeg er blevet enig om kun at lave en beretning, som jeg så har fået den store æra af at fremføre.
Jeg vil først starte med at fortælle om vores udstilling på DSB-skolen, det var rart der var så mange medlemmer, med inde og vise flaget, det er jo god PR for klubben.
Der har også været nogle gode ture, og nogle gode frokoster.
På anlægget går det jo stødt frem af dog med et lidt langsommere tempo i de sidste par måneder.
Der er blevet lavet kontroltårn til køreplanslederen, telefon mellem de forskellige stationer, skælskør begynder at line noget, sikringsanlægget virker efterhånden også upåklageligt.
Vores klublokale er jo også blevet ganske nydeligt. osv. osv. osv.
Vi har også fået en del nye medlemmer. Så man må sige det har været endnu et godt år for NMJK.
Hvad vil det kommende år så byde på, ja der jo nok at tage hul på, kun økonomien medlemmerne sætter grænsen.
Så her vil jeg slutte med håb om at det næste år bliver ligeså godt, og at jeres indsats som medlemmer Endnu en gang vil være med til at opretholde NMJK's status som en af Danmarks bedste modeljernbane klubber.

Per