Klubnyt 2 - 90

Klublokalet:

Vitrinen ved vinduet til hyggerummet er nu ved at færdig, og til højre for denne er anbragt en gammel købmandsdisk. Den passer så fint, at man næsten skulle tro den var lavet til at stå her. De mange skuffer er allerede fyldt op, dels med rullende materiel, og dels har vi nu fået samling på de mange løsdele, der lå rundt omkring i diverse kasser.

Anlægget:

I Skælskør er der nu opsat peronner, og udlægning af ballast er i fuld gang. Det øverste lag pap, som havnepladsen er beklædt med, er fjernet igen og vil blive erstattet af plastcard med brostenspræning.

I Præstø er nogle sporskifter blevet justeret, så de nu skifter ordentligt.

I Høng er der opstået en have koloni langs vejen fra stationen og hen mod remisen.

En del af de kommende hovedstrækninger vil blive lagt med betonsveller. Der er indkøbt nogle pakker af PECO´s skinner med betonsveller, der er af samme type som DSB´s nye monoblocsveller.