åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 21.11.1990

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde.                                                                                  

godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi.

Kassereren redegjorde for økonomien.

 

3.     Indkommet post. 

Fra Kulturelt Samråd vedr. troldefest.

Invitation fra Fredensborg Modeljernbane klub til 10 års jubilæum.

 

4.     Bestyrelsen.

PL formand, FM næstformand, AAK kasserer, JØ sekretær, DR suppleant.

       

5.     PR – virksomhed.

Bestyrelsen drøftede møde aktiviteten på klubaftenen.

 

6.     Indkøb.

Der indkøbes bryggeri fra Kibri B-9788+84, kedelhus fra Faller B 960 samt transformer og kabeltromle 9921+9922.

Priserne undersøges af Aage inden indkøbet.

Desuden købes de nye sporskiftedrev. De er testet og er ok.

Prisen er kr. 56,55 pr. stk. ved mængder over 50 stk. Der indkøbes 51 stk. hvilket beløber sig til kr. 2884,05.

Der indkøbes 2 kasser store løvtræer 1343 og en kasse små løvtræer 1342.

 

7.     Besøg.  

Dan arrangerer til FC Roskilde + Slagteriskolens anlæg.

 

8.     Besøg.

Steffen arrangerer til damp-afdelingen.

 

9.     Besøg.

          Per arrangerer til Jernbanemuseet i Odense

 

10.                   Julefrokost. 

7/12 kl. 19:00 Flemming har bestilt Platter. Pris kr. 100,-.

 

11.                   Udflugter.

Per undersøger mulighederne for udflugter.

 

12.                   Strategi i lokalet.

     Først: Klinten, militæranlæg, Skælskør, Mern, Vordingborg samt færdiggørelse af området bag Rislev Kirke.

     Når disse er færdige: Padborg.

 

13.                   Familiedag.

Der foreslås en lørdag i januar.

Der forekom en ide med en arbejdslørdag med aftenspisning og overnatning i klubben.

 

14.                   Eventuelt

Omrokering af hyggerummet.