Som det er medlemmerne bekendt er Per fratrådt som formand for NMJK. Den 12. august afholdtes der ekstraordinær generalforsamling, hvor undertegnede blev valgt som formand. Der var nu ikke mange fremmødte og det tolker jeg som fold opbakning fra jer alle i NMJK.


Til Per vil jeg sige tak for den tid han var formand i NMJK, men mere herom på den kommende ordinære generalforsamling.
Vi står over for en forhåbentlig aktiv sæson med hensyn til opbygning af anlægget, et tiårs jubilæum samt en ordinær generalforsamling.

Med hensyn til jubilæet er der nedsat en gruppe, der skal arrangere selve jubilæumsdagen og afholdelse af denne. Med hensyn til lokalet skal vi have shinet dette op, så vi kan modtage vore gæster i vel nok Danmarks hyggeligste klublokale. Vi skal i bestyrelsen derfor anmode alle om, at give et nap med ved istandsættelsen af 1okalet.
Der bliver opsat et opslag i klublokalet hvoraf det vil fremgå hvad der skal laves inden jubilæet.
Med hensyn til "Kupeen" skal der males og tapetseres, kupesæderne skal fastgøres og så skal der foretages en grundig rengøring. 1
På anlægget skal vi have monteret broen over susåen, indkørslen til Helsingør skal laves færdig, der skal opsættes gaggrund ved 5kelekør,_stationsbygningen skal placeres.
Med hensyn til oprydning i klublokalet vil jeg appellere til alle om, at vi holder en bedre orden, ligesom det materiel den enkelte har kørt med på anlægget, bliver fjernet fra dette inden man forlader lokalet. Det er ofte et irritationsmoment når vi vil lave noget på anlægget, at man så skal til at fjerne andres materiel der står på anlægget.


KLUBBEN:
Hans Nygaard Jensen har indvilliget í at passe vores bibliotek hvilket vi alle bør værdsætte ved at bakke Hans op, således det bliver muligt at holde orden på vore bøger og tidsskrifter.


Helsingør:
Der er nu hjemkøbt træer, således at indkørslen til Helsingør kan færdiggøres

Mern:
Der er ikke udført yderligere arbejder på Mern.

Skælskør:
Der nu fastlagt en plan for bebyggelsen på Skælskør. Bygningerne til bryggeriet er færdigbygget, Fundamentet for bebyggelsen bag bryggeriet er lavet. Stationsbygningen mangler at få lagt tag på hovedbygningen, samt perrontag. På havnen er vandspejlet skruet fast.

Vordingborg:
Det går stærkt fremad med bygningen af stationsbygningen
Broen over Susåen bliver færdig i denne måned.

Høng:
Vanløbet bag Høng station er færdigt.
 
Strækning:
Der føres industrispor ind til Bryggeriet i Skælskør.
 

Henrik Struve