Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.1.1991


1. Sidste mødereferat:  Godkendt.


2. Klubbens økonomi:  Ca. kr. 1.500,- i likvide midler. Vi venter lidt med indkøb.
        Aage undersøger muligheden for at skifte bank, så vi kan få lidt mere i rente.


3. Indkommen post:  Diverse julekort. Takkekort fra Fredensborg for gaven ved deres jubilæum.


4. Telefonanlæg:  Vi tager imod tilbuddet om at få demonstreret telefonanlægget og accepterer ordningen med betaling + 3 års kontingent. Vi skal dog pga. klubbens økonomi vente lidt med indkøbet.


5. Familiesøndag d. 17.2.91 kl. 14 med kaffe og brød.


6. Besøg:  Per undersøger mulighederne for at besøge Veteranklubben i Skælskør sammen med Fredericia Modeljernbaneklub.


7. Udflugter:  Dan er tovtrækker med hensyn til at arrangere udflugter.


8. Filmaften.  Flemming og Torben viser film og video d. 4.3.


9. Godkendelsesudvalget.  Skemaerne er ved at blive lavet. Dan og Steffen er ene i udvalget, efter at Per har trukket sig.


10. Besøg i Fredensborg.  Per arrangerer besøg i uge 18 (slutningen af april).


11. Andre forslag.  Der skal etableres længere udtræk på Mern mod lugen i væggen, således at skinnestykket kan tages af. Aage er ved at udarbejde en ny køreplan.


12. Eventuelt. Der skal fremover betales for trykning af Særtoget.