åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 27.03.1991

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Sidste mødereferat godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Klubbens økonomi blev drøfter og fundet tilfredsstillende.

 

3.     Indkommet post 

Opfordring fra Kulturelt Samråd til at betale 100 kr. samt at være med i Troldefestival. Vi ønsker ikke at være med i organisationen. Per henvender sig. Desuden har der været diverse skrivelser fra andre klubber.

 

4.     Ny formand.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes mindst med 21 dages varsel, til mandag d. 12 / 8 – 1991 kl. 19:30 med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af formand (bestyrelsen foreslår Aage Kragerup).

3.     Valg af kasserer (bestyrelsen foreslår Henrik Struve)

4.     Eventuelt.

       

5.     Åbning af lokalet.

Klubaftenerne starter fremover først kl. 19:15. Vi må i bestyrelsen være lidt bedre til at informere hinanden, hvis vi ikke kommer en aften. Der skal være en med en nøgle ved klubben kl. 19:15.

 

6.     Indkøb.

Telefonanlægget er stadig ikke demonstreret. Per kontakter.

Ellers ingen behov for større indkøb lige nu.

 

7.     Udflugter.  

Besøg hos Fredensborg d. 29 / 4 – 1991.

Skælskør – Dalmose sammen med FMJK d. 13 / 4 - 1991.

 

8.     Andre forslag.

Køreplansaftenerne afvikles ikke fortiden pga. manglende tilslutning.

Antallet af køreplansaftener skæres ned, så der kun køres den første mandag i måneden pr. 1. maj.

 

9.     Eventuelt

          Intet.