Siden sidst 2 / 91

Først vil jeg starte med at beklage nogle dumme trykfejl i sidste nummer af "SÆRTOGET", det drejer sig om de to nye medlemmer vi annoncerede sidst, jeg har desværre døbt Søren om til Søren Nielsen, men der er forkert det rigtige navn er Søren Christoffersen, for det ikke skal være løgn har jeg også forkortet Bents navn til Bent Bergmannsen, selv om han hedder Bent Bergmann Hansen, endvidere havde vi glemt HBC Nielsen fra Vordingborg, hans adresse er: HBC Nielsen Vinkelvej 9. 2790 Vordingborg, jeg beklager disse fejl.

Den 17 / 2 havde vi besøg af nogle DSB folk fra Dan's arbejde, samt 4 mand fra Ishøj modeljernbane klub. De mødte talstærkt op på Næstved station hvor de blev hentet, og kørt til klublokalet. Her blev anlægget vist frem og demonstreret for vores gæster, da vi havde kørt tog nogle timer, trak vi ind i saloonen, hvor vi fik kaffe og vandkringle fra bageren i Snesere.

Mandag d. 4 / 3 var der filmaften, vi så følgende film, Jernbane Glimt 1990, Skagensbanen 1890 - 1990 og Privatbanen HFHJ, alle gode film.

Søndag den den 17 / 2 havde vi hygge eftermiddag for medlemmer og deres familie. Navnet på denne begivenhed lever virkeligt op til dens navn, mange var mødt op med koner og børn, så der blev leget og snakket tog og togtosser.

Vi har ikke fået nogle nye medlemmer siden sidst, men vi må desværre notere et aktivt medlem mindre, i det Claus Riber overgår til passivt medlemskab, da Claus har fået job i Ribe, men Claus har nævnt at han muligvis vil komme over til hovedlandet i forbindelse med hans nye job, og så vil han se om der kan blice tid til at se ned i NMJK. I bestyrelsen vil der ske en del ændringer i løbet af sommeren, der er undertegnede der har valgt at trække sig fra bestyrelsen i NMJK. Grunden til denne pludselige ændring skylles ene og alene mangel på tid, og det er med en hvis bitterhed jeg har truffet denne beslutning, men at bo i Haslev og arbejde i København, være formand for en særdeles aktiv modeljernbane klub i Næstved og have en familie er også skal passes, harmoner ikke rigtig sammen. Bestyrelsen har valgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Mandag d. 12 august 1991 kl. 19:30 i klublokalet, indkaldelser med dagsorden vil i modtage før sommerferien. Bestyrelsen foreslår Aage Kragerup som formand, men det giver jo det lille problem, at så har vi jo ingen kasserer. Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Henrik Struve, begge har indvilget i ovenstående.

Særtoget bringer i dette nummer 2 stillings annoncer (ulønnede). Det er jobbet som bibliotekar og materielforvalter der er slået op, jobbene bliver for tiden varetaget af Jens Jeppesen, der på grund af hans job ikke rigtig kan nå at passe disse to jobs. Bibliotekar jobbet består i at indmelde nye bøger og blade i biblioteket, samt at holde et vågent øje med ordnen i biblioteket og om de udlånte bøger kommer retur inden for en rimelig tid (14 dage). Materielforvalter jobbet består i at tilse klubbens materiel, og sørge for at klubbens materiel er ejermærket, endvidere skal materielforvalteren så vidt det er muligt sørge for at materiel til køreplansaftenerne er stillet op. Der har været en del problemer med at få åbnet klubben kl. 19:00. Der har desværre situationer, vor medlemmer har måtte vente på at et bestyrelses medlem skulle komme og åbne, det beklager vi i bestyrelsen, men da de 5 nøgler NMJK er i besiddelse af, skal være fast hos bestyrelsen (det forlanger Næstved Kommune) har vi ikke mulighed for at dele nøgler ud til alle. For at undgå gentagelser, ser bestyrelsen sig nødsaget til at ændre åbningstiden til 19:15 pr. 1 /5 - 91. Vedrørende køreplansaftener vil antallet blive ændret fra 2 til 1 indtil videre, det skyltes at det har været svært at skalffe folk til køreplansaftenerne. Pr. 1 / 5 - 1991 vil der være køreplansaften den første mandag i måneden.

Anlægget:

På grund af trykke tekniske problemer i sidste nummer bringer vi anlægs rapporten fra sidste gang endnu en gang

Skælskør: Der er blevet arbejdet kraftigt på sportavlen og sikringsanlægget, alle sporskifter fungerer nu, og der er sat et fremskudt signal op for indkørselssignalet, nede ved foden af klinten. Henrik Struve er gået i gang med at bygge stationsbygningen, og det foreløbige resultat ser lovende ud

På Klinten er der kommet træer og buske, og man må sige, at det var prikken over i'et. Der er ligeledes kommet træer og buske på skrænten mod det kommende militære område, og helt nede ved skræntens fod mod sporte er den sidste ballast blevet lagt.

På toppen af klinten at et nydeligt lille hotel (ex posthus) dukket op, det er indtil videre på prøve.

Høng og strækningen mod Næstved: I Høng by er der kommet træer op mellem selve byen og en del af den strækning (Høng - Næstved), der går bag ved selve byen. Vandtårnet har fået en værdig nabo, et fint lille parcelhus af murermestertypen; rundt om huset er en flot og velfriseret have (ejeren kan ikke være modeljernbane-entusiast). Volden der løber langs med sporet bag byen har fået buske og træer, og i åen mellem Høng banedæmringen er et hyggeligt miljø opstået, og der er kommet "vand" i åen og vegetation på bredderne. For enden af åen løber vandet ind i et betonrør og forsvinder hen i det uvisse.

Vordingborg: Her skrider det virkeligt fremad, de to ramper til hovedsporene er færdige og sporet er prøvelagt. Man har tegnet det øvrige sporforløb op, hvoraf en del allerede er prøvelagt. Som noget nyt i NMJK er spor 2 lagt med betonsveller.

Når man forlader Vordingborg station og kører mod Padborg ryger man i afgrunden. Det vil sige, at vi ikke er nået længere med anlægspladen end til enden af Vordingborg station, men selv på dette sker der noget. det er Claus Riber, der er gået i gang med Suså broen, og vi der var i klubben den dag Claus var nede i NMJK og vise sagerne frem, er nok enige om, at den bro virkelig vil leve op til NMJK's standard. Det var en flot bro Claus havde med, og selv om broen ikke var helt færdig, var det virkelig guf; kom selv og se den, når den er færdig. Claus satser på at indvie broen ved NMJK's 10 års fødselsdag, og det må jo siges at være en passende lejlighed, da broen fylder 100 år omkring samme tid.

Er du interesseret i at se broen i 1:1 er muligheden til stede, du tager bilen / cyklen / benene og tager ud til Herlufsholmskoven. Du kan parkere ved Herlufsholmhallen. Derefter går man ned til svømmehallen og helt ned til hegnet, her er en grussti op mod sporet, pas nu godt på der ikke kommer tog!! Man vover sig nu ca. 100m ud ad sporet (på grusstien langs med sporet), og her ligger broen. Endnu en gang skal man passe på, for der er langt ned, men det er risikoen værd. Det syn der møder en, er nok enestående i Danmark, en smuk bro over en smuk å midt i en skov - det eneste man mangler er et prustende damplokomotiv. Når du nu er har beset dette smukke syn og nyt den friske luft, er muligheden for en let forfriskning eller en god middag ikke langt fra. Ved siden af Herlufsholmhallen ligger Herlufsholmskovens restaurant. Her kan du også være heldig at møde et af NMJK's medlemmer, nemlig restauratør Hans Jørgen Thomsen.

Mern: På Mern skrider det langsomt fremad. Vejene er lagt, og forberedelserne til placering af bygninger er begyndt; ballasten er lagt og det lille stykke spor til forlængelse af udtrækssporet, som har været savnet ved køreplansaftener er nu blevet lagt.

Så tager vi anlægsbeskrivelsen for denne gang.

Skælskør: Remisen på Skælskør er kommet på plads og fået ibrugtagningstilladelsen, de tilhørende faciliteter såsom kulgrav og div. remise faciliteter er også kommet på plads. Terrænet omkring remisen er også ved at være færdigt. På den elektriske side har Olav monteret en ny strømforsyning så det nu skulle være muligt at køre på selve stationen ved hjælp af kørecapne. På klinten er yderigere beplantning kommet til.

Vordingborg: Her sker der virkeligt noget, skinnerne er nu limet på plads og de har fået monteret ledninger ved isoleringerne, der eksperimenteres fortiden med at montere et drev ved transversalerne, når drevene er monteret er man klar til ballastlægning.

Nye anskaffelser: Klubben har fået to kraftige transformer af Flemmings Hobby, dem siger vi tak for. På materielsiden er der også dukket noget nyt op, det er Stefffen der har skænket klubben en sovevogn, den er lavet på en Lilliput vogn og malet grøn som originalen, hvorefter den er blevet litreret, denne vogn skulle være 99,9% korrekt. Klubben har indkøbt to veksellad vogne med DSB veksellad, de er bygget på Roco vogne. S-maskinen er nu færdig og driftklar.

Per Larsen