Siden sidst 3 / 91

Ja, der er jo sket en del siden sidst. Lad os starte med vores udflugtsture. Den 13 / 4 - 1991 fik vi besøg af Fredericia Modeljernbaneklub. Vi var nogle stykker, der havde valgt at stå tidligt op på denne solfylde lørdag, da vores gæster skulle komme tidligt, hvilket de også gjorde. Vi startede med morgenmaden, hvortil en hvis forretningsfører (i Særtoget laver vi ikke reklame for konkurrenten) havde indkøbt en flaske Gammel Dansk, god ide. Denne gled ned sammen med kaffe og rundstykker, og derefter blev anlægget vist frem og afprøver, fotograferet og diskuteret. En del timer senere meldte sulten sig igen. Denne gang skulle den stilles af indkøbt smørrebrød. Efter frokosten fik NMJK overrakt en lastbil i 1:87 med FMJK's logo trykt på presenningen. Da de gæve jyder var færdige med at se på anlæg, gik turen til HolmeOlstrup Station. Her blev også fotograferet flittigt. Da vi havde en aftale om at være i Skælskør kl. 14:00, og klokken allerede var 13:45, skyndte vi os videre til næste mål nemlig veteranbanen Skælskør - Dalmose. Her var Ole j. Kock klar til at vise os rundt, op i banens damplokomotiv, også Triangel vognene blev rørt, mens vi var på stedet, og vi ennda så heldige at komme ud at køre med damp, mens vi nød eftermiddagskaffen i en gammel norsk spisevogn. Da klokken nærmede sig 17:30, og alle deltagere i udflugten efterhånden var godt "bonbet" af dagens indtryk (der er virkeligt meget at se på), tog vi afsked med jyderne. Tak til Skælskør - Dalmose banen og til Fredericia Modeljernbaneklub for den herlige dag.

Den 29 / 4 - 1991 var det os der var gæster, denne gang hos Fredensborg Modeljernbaneklub. Jeg var desværre ikke med på turen, da jeg var på kursus, men jeg har dog hørt, at de deltagende havde haft en god tur, Tak til Fredensborg Modeljernbaneklub.

Klubben:

Som i sikkert har læst, vil i snart modtage en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Der er en lille ændring heri, når i modtager denne. da Aage Kragerup også er en travl mand som os andre, er bestyrelsen blevet enige om, at det nok var bedst, at Aage beholdt kassererjobbet. Bestyrelsen foreslår Henrik Struve som formand, i stedet for Per Larsen, der har valgt at trække sig på grund af tidsmangel. Der har stadig ikke meldt sig nogle kandidater til bibliotekar- og materielforvalterjobbet, så der er stadig mulighed for at få sig et godt og meningsfyldt job i NMJK.

Anlægget:

Helsingør: I indkørslen til Helsingør er terrænet mellem Rislev Kirke påbegyndt. En vold har afløst autoværnet. Der er lagt et par meter spor ved portalen hen mod Helsingør station.

Mern: På Mern er Perronarbejdet afsluttet. Landskab og bygninger begynder at tage form.

Skælskør: Ved remiseområdet mangler nu kun broen på drejeskiven. På selve stationsområdet er stationsbygningen kommet på plads.

Vordingborg: Her er alle sporskiftedrev monteret og efterprøvet. Man er også småt begyndt at lave perroner her.

Høng: Bag Høng er landskabet blevet færdigt.

Strækning: En ny strækning er dukket op. den er dog midlertidig. den går langs Høngsporet og via en sløjfe over til Vordingborgsporet. man kan nu køre en tur der varer 2½ minut.

Som i jo ved, er det sidste gang, jeg skriver denne artikel i Særtoget.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den tid jeg har været i bestyrelsen.

Per Larsen