Siden sidst 4 / 91

Som det er medlemmerne bekendt er Per fratrådt som formand for NMJK. Den 12. august afholdtes der ekstraordinær generalforsamling, hvor undertegnede blev valgt som formand. Der var ikke mange fremmødte og det tolker jeg som fuld opbakning fra jer alle i NMJK.

Til Per vil jeg sige tak for den tid han var formand i NMJK, men mere herom på den kommende ordinære generalforsamling.

Vi står over for en forhåbentlig aktiv sæson med hensyn til opbygning af anlægget, et 10 års jubilæum samt en ordinær generalforsamling.

Med hensyn til jubilæet, er der nedsat en gruppe, der skal arrangere selve jubilæumsdagen og afholdelse af denne. Med hensyn til lokalet skal vi have shinet dette op, så vi kan modtage vores gæster i vel nok Danmarks hyggeligste klublokale. Vi skal i bestyrelsen derfor anmode alle om at give et nap med ved istandsættelsen af lokalet. Der bliver sat opslag i klublokalet hvoraf det vil fremgå hvad der skal laves inden jubilæet.

Med hensyn til "kupeen" skal der males og tapetseres, kupesæderne skal fastgøres og så skal der foretages en grundig rengøring.

På anlægget skal vi have monteret broen over Susåen, indkørslen til Helsingør skal laves færdig og der skal sættes baggrund ved Skælskør samt stations bygning skal placeres.

Med hensyn til oprydning i lokalet vil jeg appellere til alle om, at vi holder en bedre orden, ligesom materiel den enkelte har kørt med på anlægget, bliver fjernet fra dette inden man forlader lokalet. Det er ofte et irritationsmoment når der skal laves noget på anlægget, at man så skal til at fjerne andres materiel der står på anlægget.

Klubben:

Hans Nygaard Jensen har indvilliget i at passe vores bibliotek hvilket vi alle bør værdsætte ved at bakke Hans op, således det bliver muligt at holde orden på vores bøger og tidsskrifter.

Anlægget:

Helsingør: Der er nu købt træer, således at indkørslen til Helsingør kan færdiggøres.

Mern: Der er ikke udført yderligere arbejder på Mern.

Skælskør: Der er nu fastsat en plan for bebyggelsen på Skælskør. Bygningerne til bryggeriet ER færdigbygget. Fundamentet for bebyggelsen bag bryggeriet er lavet. Stationsbygningen mangler at få lagt tag på hovedbygning samt perrontag. på havnen er vandspejlet skruet fast.

Vordingborg: Det går stærkt fremad med bygningen af stationsbygningen, og sportavlen kan snart sættes op.

Broen over Susåen bliver færdig i denne måned.

Høng: Vandløbet bag Høng station er færdig.

Strækning: Der føres to industrispor ind til bryggeriet i Skælskør.

Henrik Struve