åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 4. 03. 1992

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat fra mødet 27 / 1 – 92 blev godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank 4321,-, Giro 448,-, Kassen 1687,-.

 

3.     Indkommen post. 

Flemming Meisner: Tilbyder at registrerer klubbens materiel på EDB, men da JØ allerede er i gang, er dette ikke aktuelt.

”Modelbane foreningen ”:  Ønsker at besøge NMJK. Aftalt den 26 / 3.

Foreningen ”Toget”:           Ønsker at besøge NMJK. Aftalt den 30 / 3.

 

4.     Biblioteket.

6 nye bøger er indkøbt. Heraf 4 fra Svend Kindt.

Gave: Danmarks Jernbaner. 1. oplag anno MCMXXXIII (1933). Fra barnebarn af Baneformand M. Pedersen på

Taalestrup station fra 1890 til 1917. inkl. forgyldt dørskilt.

       

5.     Anlægget.

Oplæg vedr. strækning til Næstved godkendt. I vendesløjfen skal der være plads til 4 meter DANLINK

Godstog, samt 2 spor således at regionaltog IKKE bliver vendt.

Der skal laves bloksikring til vendesløjfen.

Oplæg til sportavle for Næstved st. justeres således at den bliver i dele (station – godsbane).

 

6.     Materiel.

Alt materiel registreres nu på EDB.

100 sæt ROCO std. A koblinger indkøbes.

 

7.     Lokalet.

Køkkenbord er ved at blive bygget. Køleskab og TV andskaffes.

 

8.     Vagt turnus.  

Marts:               Michael Neergaard.

April:                Hans Nygård Jensen.

Maj:                  John Østergaard.

Juni:                                   Dan Rasmussen.

 

9.     Aktiviteter.

Program for den 28 / 3 til DSB-Nær ophænges i lokalet.

Der arbejdes på Maglemølle besøg.

 

10.                   Eventuelt.

Carsten Lundsteen ønsker at udtræde fra bestyrelsen, men vil gerne være suppleant. Hans Nygård Jensen og Carsten bytter.

Postbox til NMJK oprettes, så alt post sendes til ét sted.

1.     køreplans aften starter den 6. april.

Byggeplanlægningsmøde den 13 / 4. masser at lave.

Ide oplæg fremlagt til PR fremstød. Video skal laves.

 

11.                   Næste møde.

29. april 1992.