åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 4. 11. 1992

 

 

1.     Referat frageneralforsamlingen.                                                                                  

Referat blev godkendt.

 

2.     Bestyrelsens sammensætning.

Formand:          Aage Kragerup

Næstformand:   Dan Rasmussen

Kasserer:          John Østergaard

Sekretær:          Søren Christoffersen

Medlem:            René Bergholz

Suppleant:        Carsten Lundsteen

 

3.     Klubbens Økonomi. 

Pga. John Østergaards fravær henvises til årsregnskabet fra generalforsamlingen.

 

4.     Åbning af klublokale.  

November:        Dan Rasmussen.

December:         Aage Kragerup.

Januar:              Søren Christoffersen.

 

5.     Julefrokost.

Den 4 / 12 – 1992 i klublokalet.

 

6.     Juleferie.

Torsdag den 17 / 12 er sidste klubaften inden juleferien,

Og vi starter igen mandag den 4 / 1 - 1993.