åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 6. 09. 1992

 

 

1.     Klubbens økonomi

Kassen 1521,38, Giro 662,40, Bank 1712,81.

Medlemmer: Aktive: 23 (+4), Passive: 19 (-3)  I alt: 42 (+1).

 

2.     Indkommen post. 

Ingen.

 

3.     Biblioteket.

Der er blevet ryddet op.

Nyheder: 2 stk. fra Banebøger.

       

4.     Anlægget.

Byggemøde afholdt den 31 / 8. der er nu fuld damp alle steder.

Vendesløjfen lagt, spor lagt, drev monteret, ledninger klar.

Strækningen vendesløjfen – Vordingborg er ved at blive bygget.

Landskabet ved Vordingborg’s indkørsel fra Næstved i gang.

Bylandskab ved Skælskør er også i gang.

 

5.     Vagt turnus.  

Oktober:           John Østergaard.

November:        Dan Rasmussen.

December:         Michael Neergaard.

 

6.     Aktiviteter.

Lørdag den 3 / 10:              Besøg fra Skanderborg MJK.

Mandag den 26 / 10:          Generalforsamling.

Mandag den 16 / 11:          Besøg fra Albertslund MJK.

Fredag den 4 / 12:              Julefrokost.

 

7.     Eventuelt.

Til LOGO konkurrencen er der pt. Ikke modtaget nogen.

Der er behov for flere caps.

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt.

Igangværende aktiviteter:

Dan Rasmussen:                                  Reparations skuffe til materiel.

Dan Rasmussen:                                  Koblinger NYE på markedet, køkkenbord.

John Østergaard:                Ildslukkere, forbindingskasse, gæstebog indkøbes.

Henrik Struve:                   Overskabe, panelvægge skummet.

Carsten Lundsteen:            Forsikring til klubben undersøges.

 

8.     Næste møde.

4. november i klublokalet.