åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 12. 08. 1992

 

 

0.     Ny formand.

Henrik Struve ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Dan Rasmussen fungerer hermed som formand indtil generalforsamlingen i oktober hvor formandsposten er på valg.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat fra mødet 27 / 5 – 92 blev godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank 1572,81, Giro 1654,15, Kassen 2255,75.

 

3.     Indkommen post. 

Sct. Jørgens Park Bibliotek, undre sig over at de ikke får klubbladet mere. Formanden har svaret et dette

skyldes fordi indholdet kun har interesse for klubbens medlemmer.

 

4.     Biblioteket.

Der er blevet ryddet op.

Nyheder: 2 stk. fra Banebøger.

       

5.     Anlægget.

Byggemøder er en god ide, afholdes ca. hver 3. måned.

Bestyrelsen har den 3 / 8 fået demonstreret en prototype på computer styresikring af vendesløjfen. Det ser meget

Lovende ud. Det fungere som i ”virkeligheden” med grafiske billeder af hvad signaler viser og hvilken togvej der

Ændres dynamisk.

 

6.     Udstillingsanlæg.

+ Det lykkedes at blive færdig til tiden. STOR TAK til ALLE.

+ Virkede hele ugen. Glasmontre og udstillingsdisk som gave.

+ 22 særligt interesseret i klubben.

- NMJK byggestandard blev ikke nået.

- Intet var klart da vi skulle stille op.

- 3410,- kr. (=5 nye som aktive i et år).

 

7.     Vagt turnus.  

August:             Henrik Struve. (start 3 / 8).

September:       Hans Nygård Jensen.

Oktober:           John Østergaard.

 

8.     Aktiviteter.

Torsdag den 31 / 8:            Byggemøde. Indkaldes via ”Særtoget”.

Mandag den 7 / 9:              Køreplanskørsel genoptages.

Torsdag den 9 / 9:              Åbent hus for de særlig interessere.

Mandag den 26 / 10:          Generalforsamling.

Fredag den 4 / 12:              Julefrokost.

 

9.     Eventuelt.

LOGO konkurrence. Afstemning på generalforsamling.

Igangværende aktiviteter:

Reparations skuffe til materiel.

Koblinger std ROCO-A, Skinner og skifter.

Køkkenbord + køleskab.

Ildslukkere, forbindingskasse mv.

Overskabe, postkasse i døren.

Panelvægge skummet.

 

10.                   Næste møde.

23. september i klublokalet.