åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 27. 01. 1992

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat fra mødet 27. november blev godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank 4123,-, Giro 737,-, Kassen 1213,-.

 

3.     Indkommen post. 

Farvemassen: Formanden har svaret den 18 / 12 og forventer sagen hermed afsluttet.

 

4.     Biblioteket.

6 nye bøger er indkøbt.

Opslag om hjemkaldelse af ALLE udlån.

       

5.     Anlægget.

Enig beslutning: Padborg st. er hermed udskudt.

Oplæg laves vedr. strækning til Næstved samt skjult vendesløjfe under Næstved st.

Vordingborg:    El-arbejdet i gang.

Skælskør:         Huse er ved at blive lavet.

Mern:                Sporskifte lavet inkl. Korrespondance skift.

Præstø:             Sporskifte kontakt udskiftet.

Bygning af udstillingsanlæg / diograma med det formål at skaffe flere nye medlemmer. Ideoplæg laves.

Opslag med ordensreglement.

Indkøber skinner, sporskifter + græs.

Skabe til materiel må gerne medbringes af medlemmer.

 

6.     Lokalet.

Køkkenbord laves og overskabe købes.

Kaffe / te krus må gerne medbringes af medlemmer.

 

7.     Særtoget.  

Indholdet skal blive på ”nyheds blads” niveau og ikke store artikler som i Lokomotivet.

Bedre kvalitet ønskes.

Skal IKKE mere sendes til biblioteker. Kun de passive.

 

8.     Eventuelt.

Indkøbes:          Ildslukkere, Brandbatteri, Forbindings kasse.

Aktiviteter:       Forslag ønskes til næste møde.

Maglemølle, Bandholm-banen.

S-tog driftcenter med mm.

TV-SYD:          Indslag om NMJK ønskes.

Køreaften:         1. mandag i hver måned når Vordingborg er klar.

Værktøj:           3 kasser med værktøj er indkøbt.

EL:                    Der skal trækkes strøm rundt om væggen til bygning af Næstved st.

 

9.     Næste møde.

4. marts 1992.