åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 27. 05. 1992

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat fra mødet 12 / 5 – 92 blev godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank ?,-, Giro ?,-, Kassen ?,-.

Der ønskes et selvstændigt regnskab vedr. PR-anlægget.

 

3.     Indkommen post. 

MJ-Bladet fra Norge for vi tilsendt jævnligt.

Det skal undersøges om NMJK skal være med på deres liste over klubber i Skandinavien.

 

4.     Biblioteket.

Der skal laves en liste over hvilke blade vi holder, samt til hvilke klubber vi sender til.

       

5.     Anlægget.

Bygninger er indkøbt.

Det ønskes afprøvet og demonstreret et computerstyret sikringsanlæg til vendesløjfen,

hvor det er muligt at betjene ”stationen” manuelt.

 

6.     Udstillingsanlæg.

Tidsplanen holder.

Torben Andersen og Steffen Dresler er blevet opfordret til at give en hånd med 2 i ca. 2 klubaftener.

Dan Skaffer video fra Jernbane Museet.

PR-materiale laves som en indbydelse til åbent hus dag for nye interesserede medlemmer primo august (6 / 8).

Efter festugen skriver vi en særlig invitation til de interesserede som vi skriver op på en liste i festugen.

 

7.     Vagt turnus.  

Juni:                                   Dan Rasmussen.

August:             Henrik Struve. (start 3 / 8).

 

8.     Aktiviteter.

Byggelørdag: Den 30. maj, der indkøbes det fornødne.

Sommerfrokost: Den 20 juni, opslag laves til tilmelding

 

9.     Eventuelt.

Per Larsen skal giftes den 13 / 6. Opslag laves. Indsamling iværksættes.

I gang værende aktiviteter:

Reparations skuffe til materiel.

Koblinger std. ROCO-A, skinner og skifter.

Køkkenbord + TV.

Ildslukkere, forbindingskasse mv.

Materiel ind på PC.

Overskabe, postkasse i døren.

Panelvægge skummet.

Visioner / ønsker / strategi for sikrings anlæg i NMJK.

 

10.                   Næste møde.

I august i klublokalet.