åØåReferat af bestyrelsesmøde d. 29. 04. 1992

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                  

Referat fra mødet 4 / 3 – 92 blev godkendt.

 

2.     Klubbens økonomi

Bank 3090,-, Giro 2069,-, Kassen 2984,-.

 

3.     Indkommen post. 

BILKA: Bestyrelsen var blevet kontaktet vedr. et tilbud om at komme og udstille et anlæg på BILKA Torvet i uge 26.

Der blev fremlagt et gennemarbejdet projekt til at bygge et udstillingsanlæg. Alle syntes det var en god ide. Efter megen

Diskussion fremkom et alternativ og mindre anlæg – nemlig at bygge Holme Olstrup – som kunne nås.

Det blev derfor besluttet at de interesseret i at bygge til uge 26 eller senere

(Indkaldelse til et opstartsmøde den 4 / 5 skulle udsendes).

BILKA’s tilbud skulle besvares med ønske om ”sikker” pladsering uden badedyr og softice.

 

4.     Biblioteket.

Husk 2. rykker i ”Særtoget”..

       

5.     Anlægget.

Vendesløjfe:      Sikringsanlæg i tænkebox.

Skælskør:         Skitse til militær terræn udarbejdes og bygninger bestilt.

Vordingborg:    Den aftagelige bro forbi lemmen er bygget.

 

6.     Materiel.

Registrering i gang på PC. (John Østergaard).

 

7.     Lokalet.

Der er ryddet op.

 

8.     Vagt turnus.  

Maj:                  John Østergaard.

Juni:                                   Dan Rasmussen.

 

9.     Aktiviteter.

Hans Nygård Jensen:         Maglemølle besøg ikke muligt.

 

10.                   Eventuelt.

Sommerfrokost blev fastsat til lørdag den 20. juni kl. 18:00.

Michael:            Postbox, ingen ledige i Næstved.

Igangværende aktiviteter.

Dan:                                   Reperations skuffe til materiel.

Dan:                                   Koblinger std. ROCO-A, skinner og skifter

Dan:                                   Køkkenbord + TV.

John:                 Ildslukkere, forbindingskasse mv.

John:                 Materiel ind på PC.

Hans:                Overskabe, postkasse i døren.

Hans:                Panelvægge skummet.

 

11.                   Næste møde.

27. maj 1992.