Siden sidst 1 / 92

Bygningen af anlægget skrider langsomt fremad, men Rom blev jo ikke bygget på en dag og det samme gælder et modelanlæg som vores. Noget er der dog sket.

Bestyrelsen har nu med flertallet af medlemmerne bag sig besluttet, at slette Padborg station. Det her betydet, at vi kan udvide Næstved, ligesom der bliver mere plads at færdes på omkring Næstved station.

De flittige træfolk har lavet det nye bord, samt fjernet Padborg bordet. Michael har arbejdet  med sporplan og vi har nu et fornuftigt alternativ til den oprindelige sporplan.

Der er også blevet arbejdet energisk på styrepulten til Vordingborg station. Nu virker sporskifterne og det meste af tavlen er monteret. Arbejdet er udført af René og Michael.

Dan og Torben har arbejdet på landskabet omkring Suså broen. Ved at skære en skrænt ind i bordet fra kontrolpulten til Vordingborg og op mod broen har man skabt et mere spændende landskab. Torben har beklædt trådvæv med dagens nyheder og efterfølgende lagt græsmåtter på, så nu kan vi se linjerne i landskabet. Når Torben får tryllet med træer, mos og diverse grønne græsser vil landskabet fremstå meget naturtro.

Skælskør: Med hensyn til Skælskør skal der bygges en del huse før stationen kan pladseres. Stationen er næsten færdig, men der går et stykke tid før vi får bykulisen op at stå. Når bykulisen er på plads kan der monteres baggrund.

Vordingborg: Stationsbygningen til Vordingborg er også på vej. Per Larsen er i gang med at lave vinduer. Arealet, bykulisen til Vordingborg kan dog nok være færdig med udgangen af 92 / forår 93.

Materiel: Undertegnede er i gang med registrering af klubbens materiel, så vi har et overblik over hvad klubben ejer. Registreringen er opdelt i 7 grupper men ikke i epoker. Når listerne er færdige vil John skrive dem ind på EDB. Der vil blive sat gruppe numre på skufferne og jeg vil derfor appellerer til at vogne bliver lagt i de respektive skuffer.

I øvrigt vil bestyrelsen henstille til alle der har materiel stående i klublokalet, at materiellet er mærket korrekt samt at skabe er låst. Da undgår vi at medlemmernes materiel ikke bare lånes og hvad der deraf følger.

Kanal Syd

På baggrund af en genudsendelse i Kanal Syd om Næstved Modeljernbaneklub rettede jeg en henvendelse til Tine Bendix på Kanal Syd med henblik på at få lavet en udsendelse om NMJK, da den viste udsendelse nærmest latterliggjorde modeljernbane hobbyen. Jeg fik det svar at man kun beskæftigede sig med aktuelt stof, så vi kan ikke påregne at Kanal Syd vil lave en udsendelse. Hun vil dog vende tilbage på et tidspunkt.

Henrik Struve