Siden sidst 2 / 92

Ja der er jo sker en del siden sidste klubblad kom på gaden.

Aktiviteter: Den 26 / 3 havde vi besøg fra Vestegnens Modeljernbaneklub, der mødte med 16 - 18 personer. Det blev en god aften med mange spørgsmål. Alle beundrede vores anlæg og fik forhåbentlig en masse gode ideer med hjem.

Lørdag den 28 / 3 var en del af klubbens medlemmer, anført af Dan Rasmussen, på besøg hos DSB NÆR (S-togs kontrolpost), samt den regionale kommandopost i København. Om eftermiddagen var der besøg på FC-Roskilde. Alle deltagerne havde en spændende og udbytterig dag.

Mandag den 30 / 3 havde vi så besøg fra foreningen "Toget" i København, som fik forevist vores anlæg. der blev fotograferet ivrigt ligesom anlæggets detaljer blev studeret. Der blev kørt med klubbens materiel og efter gasternes udsagn havde de en god aften.

Søndag den 5 / 4 var der så udflugt til Renés amerikaner klub, Atchtson Topeca & Santa Fe i København. Her blev der kørt med de "store" tog. Deltagerne var imponeret over anlægget med ørkenstrækning m.m.

Byggemøde: Mandag den 13 / 4 var der indkaldt til byggemøde. Dette var en succes da der var 12 fremmødte. Formålet med mødet var at få uddelegeret de bygge opgaver der står for at skulle laves, samt gøre opgaverne mere overskuelige.

Anlægget: Der er nu indkøbt en del huse til skælskør. Terrænet mellem Skælskør og klinten er nu skitseret op, og bliver opbygget som et militært øvelsesplads med læssespor, garager og hvad der dertil hører.

Per Larsen er ved at bygge Vordingborg Station.

PR for NMJK: Onsdag den 29 / 4 afholdtes der bestyrelsesmøde. Michael Neergaard medbragte et flot projekt vedr. bygning af et flot udstillingsanlæg, idet vi fra Bilka er blevet spurgt om vi ville udstille modeljernbanemateriel og lave PR for NMJK. Men dette vil Michael Neergaard meget mere om andetsteds i bladet.

Der kommer ikke til at mangle aktiviteter i NMJK selvom vi går de lyse sommeraftener i møde

Henrik Struve.